Vyhľadávací formulár

Revelation 4:3

3 Nati orot urama’ama afe’en ma’ama ana itinin i kabay ta wabin jasper naatu kabay tabo wabin carnelian hairi hai bonamanamarin na’atube in bobonamar. Naatu ana urama’ama’amaim kaniy rouw tarbebera’uh in bobonamanamar ana’itin i kabay wabin emerald na’atube.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index