Vyhľadávací formulár

2 Timotio 1

1Poronɨ —Nionɨ Gorɨxo wimónɨ́agɨ nánɨ Kiraisɨ Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. O tɨ́nɨ nikárɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋwá Gorɨxo negɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ́nɨŋɨ́ “Apɨ seaiimɨ́árɨnɨ.” nearɨŋɨ́pɨ nánɨ wáɨ́ wurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋonɨrɨnɨ. 2Nionɨ Timotioxɨ —Joxɨ gɨ́ niaíwoxɨ́nɨŋɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋáoxɨnɨ. Joxɨ nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. “Negɨ́ ápo Gorɨxo tɨ́nɨ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ awaú wá rɨwianɨri ayá rɨrɨmɨxɨri joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ ŋwearɨ nánɨ siiri éɨ́isixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Joxɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Nionɨ anɨŋɨ́ ikwáwɨyiranɨ, árɨ́wɨyiranɨ, Gorɨxomɨ joxɨ nánɨ rɨxɨŋɨ́ nɨrurɨyirɨ́ná omɨ —O nionɨ yarɨŋɨ́ re ninɨrɨ́ná “Negɨ́ arɨ́owa omɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨróná yagɨ́ápa nionɨ enɨ axɨ́pɨ xɨ́darɨŋáonɨranɨ?” yarɨŋɨ́ e ninɨrɨ́ná esɨsɨ́ bɨ mɨninɨ́ xɨ́darɨŋáorɨnɨ. Omɨ joxɨ nánɨ rɨxɨŋɨ́ nɨrurɨyirɨ́ná yayɨ́ wiarɨŋárɨnɨ. 4Nionɨ yayɨ́ nɨsiárɨmɨ nɨbɨrɨ́ná joxɨ ŋwɨ́ neawárɨ́agɨ ranɨŋápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná ámɨ dɨŋɨ́ niɨ́á ayá wí ninɨnɨ́a nánɨ “Sɨŋwɨ́ oranɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí niarɨŋɨ́rɨnɨ. 5Joxɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná dɨŋɨ́ re ninarɨŋɨ́rɨnɨ, “O mimónɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋomanɨ. Aga nepa Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋorɨnɨ.” Dɨŋɨ́ e ninarɨŋɨ́rɨnɨ. Dɨxɨ́ rɨ́áí Roisí xámɨ wɨkwɨ́rorɨ dɨxɨ́ rɨnáí Yunisí enɨ wɨkwɨ́rorɨ yagɨ́ípa joxɨ enɨ “Axɨ́pɨ wɨkwɨ́roarɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ nánɨ ayá mɨsinɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

6Ayɨnánɨ dirɨrɨ́ rɨpɨ osimɨnɨ. Nionɨ gɨ́ wé seáyɨ e sikwiáráná Gorɨxo e epaxo imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ simɨxɨŋɨ́pɨ —Apɨ rɨxa rɨ́nayɨ́nɨ yárɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ ámɨ rɨ́á ápiáwɨ́ xwé oenɨrɨ pɨ́rámɨ́ yarɨŋwápánɨŋɨ́ inɨ́ɨrɨxɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxo kwíyɨ́ ayá igigɨ́ neainɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mɨneaiapɨ́ eŋɨ́ neánɨrane ŋweaanɨ́wá nánɨ neaimɨxɨrɨ ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí wianɨ́wá nánɨ neaimɨxɨrɨ awayinɨ nɨpɨ́reánɨrane yanɨ́wá nánɨ neaimɨxɨrɨ enɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́pɨ neaiapɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

8Ayɨnánɨ negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso nánɨ wáɨ́ nurɨrɨ́ná ayá wí mɨsinɨ́ ananɨ wáɨ́ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Nionɨ o nánɨ wáɨ́ urɨmearɨŋagɨ nánɨ gwɨ́ nɨŋwɨrárɨgɨ́onɨ nánɨ enɨ ayá mɨsinɨpa éwɨnɨgɨnɨ. E mepa nerɨ Gorɨxo eŋɨ́ sɨxɨ́ símɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, “Nionɨ enɨ Poro eŋɨ́pa axɨ́pɨ nerɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urarɨŋápimɨ dánɨ xeanɨŋɨ́ nɨnímearɨ́náyɨ́, ananɨrɨnɨ.” yaiwíɨrɨxɨnɨ. 9O nene yarɨŋwápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ yeáyɨ́ nɨneayimɨxemearɨ gɨ́ ámá sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́áyɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á neaumɨrɨŋɨ́manɨ. Eŋíná dánɨ “Nionɨ wá nɨwianɨrɨ e wiimɨ́árɨnɨ.” yaiwiáragɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ yeáyɨ́ nɨneayimɨxemearɨ nionɨyáyɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á neaumɨrɨŋɨ́rɨnɨ. O xwɨ́á sɨnɨ mimɨxɨnɨŋáná re nɨyaiwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ wá neawianɨŋɨ́rɨnɨ, “Kiraisɨ Jisaso ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ urowárɨ́ɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ wá neawianɨŋɨ́rɨnɨ. 10Eŋíná dánɨ wá e neawianɨŋɨ́ eŋagɨ aí agwɨ ríná Kiraisɨ Jisaso —O yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ neaiiŋorɨnɨ. O rɨxa xwɨ́á tɨ́yo nɨbɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo “Wá seawianɨmɨ́árɨnɨ.” rárɨŋɨ́pɨ rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ inɨŋɨ́rɨnɨ. Xwɨyɨ́á nene yayɨ́ neainarɨŋɨ́pimɨ dánɨ Jisaso wɨ́á neaókímɨxáná re nɨyaiwirane nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ, “Pearɨŋwápimɨ Jisaso xopɨrárɨ́mɨ́ iyɨ́ rɨwiŋɨnigɨnɨ? Dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ nene manɨ́nɨ́ anɨŋɨ́ ŋweanɨ́wá nánɨ ipɨ rɨneaiapɨŋɨnigɨnɨ?” nɨyaiwirane nɨjɨ́á imónɨŋwɨnɨ. 11Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ apɨ nánɨ áwaŋɨ́ urɨmerɨ wáɨ́ urɨmerɨ uréwapɨyemerɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋonɨrɨnɨ. 12E nɨrɨ́peaŋonɨ eŋagɨ nánɨ xeanɨŋɨ́ rɨpɨ nímeaŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí apɨ nánɨ nionɨ ayá wí mɨninarɨnɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ ayá wí mɨninarɨnɨnɨ. Gorɨxo, nionɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋáo nánɨ nionɨ nɨjɨ́árɨnɨ. “O xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ wáɨ́ rɨméwɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ ɨ́ánɨŋɨ́ niepɨ́xɨ́niasiŋɨ́pɨ sɨ́á Jisaso weapɨnɨ́áyi imónɨ́e nánɨ ananɨ meŋweapaxorɨnɨ. Ámá ámɨ sɨŋɨ́ xegɨ́ bɨ tɨ́nɨ sayá nimɨxɨrɨ rɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ meŋweapaxorɨnɨ.” nimónarɨŋagɨ nánɨ ayá wí mɨninarɨnɨnɨ.

13Xwɨyɨ́á eŋwɨpeárɨnɨŋɨ́, nionɨ xamɨŋoxɨ e dánɨ wáɨ́ urɨrɨ uréwapɨyirɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwepɨgɨ́ siarɨ́ná arɨ́á niŋɨ́pɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨ́ɨrɨxɨnɨ. Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨ́ná dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rorɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyirɨ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ xwɨyɨ́á apɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨ́ɨrɨxɨnɨ. 14Xwɨyɨ́á ayá tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́ ɨ́ánɨŋɨ́ siepɨ́xɨ́niasinɨŋɨ́ apɨ kwíyɨ́ Gorɨxoyápimɨ dánɨ —Apɨ sɨyikwɨ́ bɨ mínɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Dɨŋɨ́ neaxɨxéroŋɨ́pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ ɨ́ánɨŋɨ́ siepɨ́xɨ́niasinɨŋɨ́pɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ meŋweáɨrɨxɨnɨ.

“Esia pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ nɨniepɨsamoárɨmɨ ugɨ́awixɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

15Joxɨ nɨjɨ́árɨnɨ. Esia pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á nɨ́nɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ ugɨ́awixɨnɨ. Nɨniepɨsamoárɨmɨ nuróná wigɨ́ waú Pigeraso tɨ́nɨ Xemoseniso tɨ́nɨ awaú enɨ nɨniepɨsamoárɨmɨ ugɨ́isixɨnɨ. 16E nerɨ aí “Ámɨná Jisaso Onesiporasomɨ tɨ́nɨ ámá xegɨ́ aŋiwámɨ wearɨgɨ́áyo tɨ́nɨ ayá urɨmɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. O ámɨ ámɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nɨmímoayiŋɨ́rɨnɨ. Nionɨ gwɨ́ ŋweaŋáonɨ nánɨ aiwɨ ayá mɨwinɨ́ 17aŋɨ́ Romɨ rɨpimɨ nɨrémónapɨrɨ́ná nionɨ nánɨ ayá tɨ́nɨ pɨ́á néra nurɨ nímeaŋɨnigɨnɨ. 18Ayɨnánɨ “Sɨ́á negɨ́ Ámɨná Jisaso ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ enɨ́áyimɨ omɨ ayá urɨmɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ Epesasɨyo ŋweaŋáná seáyɨ́ o niiŋɨ́pɨ nánɨ enɨ joxɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index