Vyhľadávací formulár

Piripai 3

Iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínarɨgɨ́ápimɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, xwɨyɨ́á yoparɨ́ bɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. “Ámɨnáo tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaénerɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨro dɨŋɨ́ niɨ́á seainɨ́wɨnɨgɨnɨ.

Xámɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ seaiapowáriénapɨŋápɨ ámɨ axɨ́pɨ nearɨ́ná animɨmɨ́ mɨniarɨŋagɨ eaarɨŋɨnɨ. Nionɨ e nerɨ́ná ámá wí yapɨ́ seaíwapɨyipɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ rɨrɨmɨxɨ́ seaimɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 2Ámá sɨ́wí uyɨ́niɨ́ yarɨŋɨ́yɨ́ yapɨ imónɨgɨ́áyɨ́ —Ayɨ́ sɨpí imónɨŋɨ́pɨ yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Dɨŋɨ́ xeŋwɨ́ re moarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ, “Iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨgɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ámá wé rónɨŋɨ́ imónarɨgɨ́árɨnɨ.” Xeŋwɨ́ e nɨyaiwiro sɨ́ó rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámá ayɨ́ seyɨ́né yapɨ́ seaíwapɨyipɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 3Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nene Gorɨxo kwíyɨ́ neaiapɨŋɨ́pimɨ dánɨ omɨ yayɨ́ umerane Kiraisɨ Jisaso neaiiŋɨ́pɨ nánɨ seáyɨ e umerane yarɨŋwaénerɨnɨ. Negɨ́ imónɨŋwápimɨranɨ, newanɨŋene yarɨŋwápimɨranɨ, dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorane dɨŋɨ́ re mɨyaiwiarɨŋwaénerɨnɨ, “Apiaúmɨ dánɨ ananɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ wé rónɨpaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neaeánarɨŋɨ́manɨ. Sɨ́ó wákwínɨŋwaéneranɨ, mɨwákwínɨŋwaéneranɨ, Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ nepa sɨ́ó wákwínɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ nene Kiraisomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ e imónɨŋwɨnɨ. 4Nionɨ gɨ́ imónɨŋápɨranɨ, niɨwanɨŋonɨ yagápɨranɨ, apiaú nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná “Apánɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánɨpaxɨ́ aiwɨ apiaúmɨ dánɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́ meŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ wí e nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánarɨŋɨ́manɨ.

“Xámɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá nɨneága wagɨ́pɨ paimɨmɨ́ wiarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

Ámá wí “Newanɨŋene apánɨ imónɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ sɨ́ŋá weánarɨŋagɨ aí nionɨ aŋɨpaxɨ́ imónɨŋɨnɨ. 5Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Sɨ́á inókí nɨxɨrɨŋe dánɨ sɨ́á wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú wo óráná iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó nɨwákwigɨ́onɨrɨnɨ. Isɨrerɨyɨ́ wonɨrɨnɨ. Sɨyikɨ́ Bejɨmanoyápimɨ dáŋonɨrɨnɨ. Gɨ́ nieárɨ́awé Xibɨruyɨ́ wonɨrɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nionɨ Parisi imónɨŋá wonɨ eŋagɨ nánɨ xɨxenɨ xɨ́darɨŋá wonɨrɨnɨ. 6Gɨ́ nieárɨ́awé érowiápɨ́nɨgɨ́ápɨ xɨxenɨ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ éáyɨ́ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrɨ nerɨ́ná Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo xeanɨŋɨ́ wikárɨmeagáonɨrɨnɨ. Ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wé rónɨŋɨ́ yarɨgɨ́ápa nionɨ enɨ e xɨxenɨ yarɨŋá eŋagɨ nánɨ ámá ayairɨrɨ́ wí nipaxɨ́ mimónɨŋáonɨrɨnɨ. 7E nerɨ aiwɨ Kiraisomɨnɨ anɨŋɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rómɨ́a nánɨ xámɨ pí pí dɨŋɨ́ sɨ́ŋá nɨneága wagɨ́pɨ agwɨ ríná rɨxa paimɨmɨ́ wiarɨŋárɨnɨ.

“Wé rónɨŋɨ́ Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ imónɨpaxɨ́pɨnɨ oimónɨmɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

8-9Apɨnɨ marɨ́áɨ, gɨ́ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso nánɨ nɨjɨ́á xɨxenɨ nimónɨrɨ́ná imónɨŋápɨ, ayɨ́ nionɨ Judayɨ́ wo nimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ imónagápɨranɨ, niɨwanɨŋonɨ yagápɨranɨ, nɨmúrónɨrɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ nánɨ “Xámɨ yagápɨ rɨxa sɨpí imónɨnɨ.” yaiwiŋɨnɨ. Ai, o niiŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná “Xámɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánagɨ́pɨ, ayɨ́ sikɨ́piánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨ́anɨ?” yaiwiŋɨnɨ. Anɨŋɨ́ Kiraiso tɨ́nɨ kumɨxɨnɨrai o tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨrɨ emɨ́a nánɨ e yaiwiŋɨnɨ. “Wé rónɨŋɨ́ xewanɨŋonɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ xɨ́darɨŋápimɨ dánɨ imónɨpaxɨ́ eŋɨ́pɨ oimónɨmɨnɨ.” mɨnimónɨ́ wé rónɨŋɨ́ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róáná imónɨpaxɨ́ eŋɨ́pɨ —Apɨ Gorɨxo ámá xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná “Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. “Apɨnɨ oimónɨmɨnɨ.” nimónarɨŋagɨ nánɨ “Xámɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánagɨ́pɨ, ayɨ́ sikɨ́piánɨŋɨ́ rimónɨnɨ?” yaiwiŋɨnɨ. 10Eŋɨ́ eánɨŋɨ́ Kiraiso nɨperɨ ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pɨ nionɨ enɨ axɨ́pɨ nímearɨ rɨ́nɨŋɨ́ o meaŋɨ́pɨ axɨ́pɨ mearɨ dɨŋɨ́ o nɨyaiwirɨ peŋɨ́pɨ axɨ́pɨ yaiwirɨ emɨ́a nánɨ o tɨ́nɨ erɨmeánɨgwɨ́íonɨ imónɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ “Sɨyikwɨ́piánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pia rɨ́a imónaganigɨnɨ?” yaiwiŋɨnɨ. 11Pegɨ́áyɨ́ nɨwiápɨ́nɨmearɨ́ná nionɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋáonɨ imónɨmɨ́a nánɨ re nimónarɨnɨ, “Kiraiso tɨ́nɨ erɨmeánɨgwɨ́íonɨ imónɨ́ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Ámá yamɨyamúrónɨgɨ́ ninɨróná yarɨgɨ́ápa yarɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12“Nionɨ Gorɨxo dɨŋɨ́ ‘Poro e imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.’ niaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ rɨxa xɨxenɨ imónɨŋɨnɨ.” mɨseararɨŋɨnɨ. “Rɨxa yóɨ́ imónɨŋɨnɨ.” mɨseararɨŋɨnɨ. E mɨsearɨpa nerɨ aí Kiraisɨ Jisaso Poro e imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ ɨ́á nɨyamɨxɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrɨ néra warɨŋɨnɨ. 13Nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, “Nionɨ apɨ tɨ́nɨ rɨxa xɨxenɨ imónɨŋɨnɨ.” mɨyaiwí rɨpɨnɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ yarɨŋɨnɨ. Xámɨ imónagápɨ nánɨ arɨ́á nikeamorɨ sɨnɨ mimónɨpa eŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ yarɨŋɨnɨ. 14E nerɨ́ná ámá yamɨyamúrónɨgɨ́ ninɨróná ipɨmoárɨnɨŋɨ́pɨ omeaaneyɨnɨro íkɨ́á oraŋiárɨnɨŋe nánɨ irɨ́niɨ́ warɨgɨ́ápa nionɨ enɨ Gorɨxo nene nánɨ ipɨmoárɨŋɨ́pɨ —Apɨ Kiraisɨ Jisaso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ aŋɨ́namɨ dánɨ imónanɨ́wá nánɨ Gorɨxo wáɨ́ nearepeárɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ meáɨmɨgɨnɨrɨ axɨ́pɨ énɨŋɨ́ nerɨ irɨ́niɨ́ warɨŋɨnɨ.

15Dɨŋɨ́ yóɨ́ imónɨŋwaéne dɨŋɨ́ xegɨ́ bɨ mɨmó nionɨ seararɨŋápɨnɨ mówanɨgɨnɨ. Seyɨ́né dɨŋɨ́ nionɨ nɨmorɨ seararɨŋápɨ marɨ́áɨ, dɨŋɨ́ xegɨ́ bɨ ɨ́á nɨxɨrɨrónáyɨ́, Gorɨxo apɨ nánɨ enɨ wɨ́á seaókímɨxɨnɨ́árɨnɨ. 16E nerɨ aí dɨŋɨ́ naŋɨ́ nene rɨxa nɨmorane xɨrɨŋwápɨ xaíwɨ́ wakɨrɨ́mɨxɨ́wanɨgɨnɨ.

“Nionɨ ikanɨŋɨ́ niaxɨ́dɨ́poyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17Nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, sɨŋwepɨgɨ́ nionɨ eŋápimɨ niaxɨ́dɨ́poyɨ. Sɨŋwepɨgɨ́ none yarɨŋwápa yarɨgɨ́áyo enɨ sɨŋwɨ́ mí ómɨxaxɨ́dɨ́poyɨ. 18Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá obaxɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́yo nɨxɨ́dɨróná yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ rénɨŋɨ́ nɨrɨro sɨwá neainarɨŋoɨ, “Xwɨyɨ́á Kiraiso yoxáɨ́pámɨ yekwɨroáráná neaiiŋɨ́pɨ nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ mɨneaimónɨ́ o tɨ́nɨ xepɨxepá rónɨŋwɨnɨ.” Énɨŋɨ́ nɨrɨro sɨwá neainarɨŋoɨ. Ámá e yarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ rɨxa ámɨ ámɨ searayiŋanigɨnɨ. Agwɨ enɨ sɨŋwɨrɨxɨ́ tɨ́nɨ seararɨŋɨnɨ. 19Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá ayo Gorɨxo anɨ́nɨmɨxɨnɨ́árɨnɨ. Wigɨ́ agwɨ́ wiarɨŋɨ́pɨ nánɨnɨ mɨŋɨ́ inarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ ŋwɨ́ánɨŋɨ́ xɨrarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ ayá wimopaxɨ́ imónɨŋagɨ aiwɨ weyɨ́ menarɨgɨ́árɨnɨ. Amɨpí xwɨ́á tɨ́yo weŋɨ́pɨ nánɨnɨ sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e nɨtɨnɨro yarɨgɨ́árɨnɨ. 20Ámá ayɨ́ e yarɨŋagɨ́a aí ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Sɨŋwepɨgɨ́ nionɨ eŋápimɨ ikanɨŋɨ́ niaxɨ́dɨ́poyɨ.” seararɨŋɨnɨ. Nene aŋɨ́namɨ ŋweanɨ́waénerɨnɨ. Ámɨná Jisasɨ Kiraiso e dánɨ nɨweapɨrɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaŋwaénerɨnɨ. 21O nɨweapɨrɨ negɨ́ wará urɨ́ epaxɨ́ imónɨŋɨ́ tɨyɨ́ xɨ́oyánɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ neaimɨxáná awiaxɨ́ oyá imónɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e imónanɨ́wárɨnɨ. Ayɨ́ xegɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ amɨpí nɨ́nɨ ínɨmɨ onurɨ́nɨ́poyɨnɨrɨ wimɨxɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ negɨ́ warápɨ oyánɨŋɨ́ neaimɨxɨyinɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index