Vyhľadávací formulár

Luk 16:8

8Naate wadéka yadéka kukba wani némaan ban dé kudi véknwuk, déku gwalmuké téségékwa du bét dérét kukba kutkalé yabéruké waga yénaa yadéka. Véknwute dé wak, ‘Aki. Wani kapéredi mu yakwa du dé déku sépat kutkalé yaké nae dé miték sanévéknwuk.’ Naate dé déké wak.”

Wani kudi watakne Jisas dé déku duwat kéga wakwek, “Naané kutdéngék. Kéni képmaana muké mawulé yakwa du de deku sépéké sanévéknwu. Sanévéknwute de nak du taakwat kutkalé yo, de kaatate derét kutkalé yadoké. Waga yate de miték sanévéknwu. Wani muké deku yéknwun mawulé Gotna du taakwa deku yéknwun mawulat débu talaknak.

Gotna Kudi

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index