Vyhľadávací formulár

Phaodaiq 1:20

20Ngaq nail lavqmal lavq bhai naoq-i mail ya moel-a nail aqgil sivq heeq nail daoqceevq khi, heel phalmanq sivq manq nail daoqceevq neq, niailhai ngaol. Aqgil sivq heeq neq, Khali yaq munl sivq munl nail nqtavq gaqkhoel ngaol. Phalmanq sivq heeq neq, Khali yaq munl sivq munl ngaol” dai, ge lavq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index