Vyhľadávací formulár

2 Samuel 17

1Agitofel het vir Absalom gesê: “Ek wil 12 000 manne kies en gereedmaak en ek wil vannag vir Dawid volg en jaag. 2Ek sal by hom kom wanneer hy moeg en moedeloos is, en ek sal hom groot laat skrik. Al die mense wat by hom is, sal vlug. Dan sal die koning alleen wees, en ek sal hom doodmaak. 3Dan sal ek al die mense na jou toe laat kom. Jy het een man gesoek, maar almal sal na jou toe kom, en al die mense sal veilig lewe.”

4Absalom en al die leiers van Israel het gedink dit is ’n goeie plan. 5Maar Absalom het gesê: “Roep asseblief ook vir Gusai van die stad Erek sodat ons kan hoor wat hy sê.”

6Toe Gusai by Absalom kom, sê Absalom vir hom wat Agitofel gesê het. Absalom vra toe vir Gusai: “Moet ons dit doen of nie, wat dink jy?”

7Gusai sê toe vir Absalom: “Vandag is Agitofel se plan nie goed nie. 8Jy ken jou pa en sy manne. Hulle kan goed veg en hulle is nou so kwaad soos ’n beer-wyfie in die veld wanneer iemand haar kleintjies doodgemaak het. Jou pa is ’n man wat baie weet van oorlog, hy sal nie by die ander mense slaap nie. 9Jy kan seker wees dat hy nou wegkruip in ’n sloot of ’n ander plek. Wanneer hulle vir julle begin aanval en party van jou manne sterf, en die mense hoor dit, dan sal hulle sê baie van Absalom se manne is dood. 10Dan sal almal bang word, ook die manne wat so dapper soos ’n leeu is, want al die Israeliete weet dat jou pa en die manne by hom goed kan veg. 11Daarom sê ek jy moet eers al die manne van Israel by jou laat bymekaarkom, almal van die stad Dan tot by die stad Berseba. Hulle moet so baie wees soos die sand by die see, en jy moet self saam met hulle gaan. 12Ons sal die koning kry waar hy is en ons sal so skielik by hom kom soos die *dou wat op die grond val. Hy en nie een van die manne by hom sal aanhou lewe nie. 13Of as hy in ’n stad gaan woon het, dan sal al die manne van Israel toue om daardie stad vasmaak en hulle sal die stad wegsleep tot in die vallei. Daar sal nie een klip oorbly nie.”

14Absalom en al die manne van Israel het gesê Gusai se plan is beter as Agitofel se plan. Maar dit was die Here wat dit so laat gebeur het. Hy het dit besluit sodat die goeie plan van Agitofel nie kon slaag nie. Die Here het dit gedoen omdat Hy dit sleg wou laat gaan met Absalom.

Gusai stuur vir Dawid ’n boodskap

15Gusai het vir *die priesters Sadok en Abjatar gaan vertel van die plan wat Agitofel vir Absalom en die leiers van *Israel gegee het. Gusai het ook vir hulle vertel wat sy eie plan was. 16Gusai het gesê Sadok en Abjatar moet vinnig vir Dawid ’n boodskap stuur en vir hom sê: “Jy moenie vannag by die Jordaan-*driwwe slaap nie, jy moet deur die rivier gaan. As jy dit nie doen nie, dan sal Absalom se mense jou daar kry en hulle sal jou en die mense by jou almal doodmaak.”

17Jonatan en Agimaäs het by Rogel-fontein gewag, want hulle was bang dat die mense hulle in Jerusalem sal sien. ’n *Slavin het vir hulle die boodskap gebring wat hulle vir koning Dawid moes bring. 18Maar ’n jongman het hulle gesien en hy het vir Absalom gaan vertel. Jonatan en Agimaäs het vinnig na ’n man se huis in die stad Bagurim gegaan. Daar was ’n *put in die man se tuin, en hulle het in die put geklim. 19Die vrou het ’n doek styf oor die put getrek en sy het koringkorrels daaroor gegooi sodat niemand die put kon sien nie. 20Toe Absalom se manne by die vrou by haar huis kom, vra hulle vir haar waar Agimaäs en Jonatan is. Die vrou sê toe vir hulle: “Hulle het verbygegaan na die water.”

Die manne het vir Agimaäs en Jonatan gaan soek, maar die manne kon hulle nie kry nie, en toe het die manne teruggegaan na Jerusalem. 21Nadat hulle weg is, het Agimaäs en Jonatan uit die put geklim en hulle het die boodskap vir koning Dawid gaan gee. Hulle het vir Dawid gesê: “Jy moet gereedmaak en jy moet vinnig deur die water gaan.”

Hulle het vir Dawid gesê wat Agitofel se plan was. 22Dawid en al die mense wat by hom was, het gereedgemaak en hulle het deur die Jordaan-rivier begin gaan. Hulle het aangehou om deur te gaan totdat dit lig geword het. Almal was toe deur die Jordaan-rivier.

Agitofel pleeg selfmoord

23Toe Agitofel sien Absalom wil nie doen wat hy gesê het nie, het hy sy donkie opgesaal en hy het gereedgemaak en teruggegaan na sy huis in die stad waar hy gewoon het. Hy het vir sy huisgesin gesê wat hulle moet doen, en toe het hy homself opgehang en hy het gesterf. Hulle het hom begrawe in sy pa se *graf.

Dawid in Maganajim

24Toe Dawid by die stad Maganajim kom, het Absalom deur die Jordaan-rivier gegaan, hy en al die manne van *Israel saam met hom. 25Absalom het vir Amasa gekies en aangestel om die *hoof van die leër te wees. Voorheen was Joab die hoof van die leër. Amasa was die seun van ’n man van die stad Jisreël. Die man se naam was Jitra. Jitra het geslaap by Abigal dogter van Nagas. Abigal was ’n suster van Seruja, Joab se ma. 26Die manne van Israel en Absalom het hulle tente opgeslaan in die land Gilead. 27Toe Dawid by Maganajim kom, was Sobi en Makir en Barsillai daar. Sobi was ’n seun van Nagas van die stad Rabba van die Ammoniete. Makir was ’n seun van Ammiël van die stad Lo-Dabar, en Barsillai was van die stad Rogelim in Gilead. 28Hulle het slaapmatte gebring en skottels en bakke en koring en *gars en meel en gebraaide koring en boontjies en *lensies 29en heuning en dikmelk en skape en bokke en beesmelk-kaas. Hulle het dit vir Dawid en die mense by hom gebring om te eet. Hulle het gesê: “Die mense het honger en moeg en dors geword in die woestyn.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index