Vyhľadávací formulár

Matiu 7

Abui Hiiriai Nata Sae

(Luk 6:37-38; 6:41-42)

1“ꞌOi abui hiiriai nata sae, ma naasi nara bwaꞌi hiiriꞌo roꞌu. 2ꞌInia rai hiiriꞌo ꞌiniai taꞌi hihiiri naꞌo haua tanaai nata sae. Mana taꞌi herehere naꞌo haua ꞌanai hiiriai nata sae, naia roꞌu narai haua tanaꞌo.

3“Ni ꞌuaana naꞌo bonasiai rahia ꞌinia i gere mamamo naꞌi maanai nata sae, maꞌogu aiꞌa aidangisiai kae mamamo naꞌi maamu haariꞌo? 4ꞌA heꞌua naꞌogu matai ꞌunua ꞌinia tanaai nata sae doꞌoi ꞌaꞌauhia ꞌanai rahiai gere mamamo baaniai maana, miꞌoe ꞌe kae mamamo na awa naꞌi maamu! 5Pwariꞌi taꞌaa! Naꞌi naꞌo ꞌoi rahia gaꞌu i kae mamamo baaniai maamu haariꞌo neina ꞌoi matai wana goro ꞌanai rahiai mamamo baaniai maanai nata sae.”

6Mia Jisas ꞌa hauai heihaꞌauu ꞌiniraaui nei nara ꞌitaai haꞌatee ana God. ꞌA oꞌani, “Moi abui haua tanaai misu i maho na maea, ꞌinia ꞌai rihotaꞌi ahoꞌi mumua ꞌanai here haꞌataꞌaiꞌo. ꞌA oꞌasi roꞌu, moi abui gaasiꞌi maho ra ororiu tanaai boo, ꞌinia ꞌai buu huniꞌi moi mai rihotaꞌi mumua ꞌanai here haꞌataꞌaiꞌo.”

Haꞌausuringaꞌi ꞌIni Haꞌarahesi

(Luk 11:9-13)

7“Naasi, wai ꞌunua tanaꞌamou, moi abui agohetaꞌi haꞌangoni. Ma naasi na mareho namoi haꞌangonia, ꞌia God ꞌaigui watea tanaꞌamou. Moi abui agohetaꞌi siba. Ma naasi na mareho namou sibania, moigui sadoia. Moi abui agohetaꞌi pwepwee. Ma naasi ꞌia God ꞌaigui tahangiai maraaruma tanaꞌamou. 8ꞌInia ꞌiatei nai haꞌangonia God ꞌiniꞌi taha na ꞌirisiꞌi, ꞌai hauꞌi tanaa. Mia tei nai siba, ꞌia God ꞌai haua tanaai taha na sibania. Mia tei nai pwepwee, ꞌia God ꞌai tahangia tanaai maraaruma.

9“ꞌIatei ꞌiniꞌamou nai matai haua tanaai gare ana ta hau ꞌonaa ꞌai haꞌangoni bredi? 10Maꞌua ꞌai haua tanaa ta mwaa ꞌonaa ꞌai haꞌangoni iiꞌa? 11Reiꞌuaa naꞌo taꞌaa heꞌua, maꞌata ꞌo ꞌiraraꞌi maho goro ꞌanai haaꞌi tanaꞌi gare amuꞌi. ꞌOnaa na oꞌasi, mamoi ꞌiraraa haꞌagorohia doni Amamoou araꞌai aro ꞌai haaꞌi mwani mareho goro tanaraaui nei narau haꞌangonia.

12“Ni here naꞌoi haua tanaai nata nei, ꞌai suriai here naꞌo ꞌirisia dorai haua tanaꞌo. Naasi ꞌadoꞌado ꞌanai Ringe anaꞌia Moses mana haꞌausuringaꞌi adaaꞌi Rarabea.”

Maraaruma Na ꞌOgo

(Luk 13:24)

13-14“Na maraaruma anai dora ni mae ꞌa bwabwahora mana tara ꞌana ꞌa mwadaꞌu ꞌanai suria. Ma ragoi nei ra suriai tarasi. Na maraaruma anai tahi tarau ꞌa ꞌogo mana tara ꞌana ꞌa bwara ꞌanai suria, magu aiꞌa ragoi nei ra suria. Naasi, moi siri naꞌi maraaruma na ꞌogo.”

Haꞌatee Haꞌabasu ꞌIniraaui Rarabea Pwapwaariꞌi

(Luk 6:43-44)

15“Moi ꞌomeꞌome goro ꞌiniraaui rarabea pwapwaariꞌi. Ra ꞌome mamahu ꞌonaai siip manaꞌi raromada ra ꞌonaai misu hahaingau. 16Moi ꞌome ꞌiraraꞌi moi naꞌi herengada ꞌonaai ꞌome ꞌiraraꞌi amooꞌi hasiꞌei suriꞌi huadi. ꞌO bwaꞌi matai husia ta huai memeapu maꞌua ta huai ꞌaai baaniai waroraraki. 17Hasiꞌei goro ra hungu ꞌiniꞌi hua goro, mana hasiꞌei taꞌaꞌi ra hungu ꞌiniꞌi hua taꞌaa. 18Hasiꞌei goro ꞌa bwaꞌi haaꞌi hua taꞌaa mana hasiꞌei taꞌaa ꞌa bwaꞌi haaꞌi hua goro. 19ꞌAdonai hasiꞌei nara hungu ꞌiniꞌi hua taꞌaꞌi, ꞌia moꞌo na toꞌoraꞌi ꞌai ara gataꞌiniꞌi marai gaasiꞌi araꞌa naꞌi ꞌeu. 20Naasi, moi matai ꞌome ꞌiraraꞌi rarabea pwapwaariꞌi naꞌi taha na haꞌataꞌinia huraꞌa naꞌi barongana.

21“Aiꞌa do ꞌiraau hakoi nei rau ꞌunuau ꞌiniai Araha adaau narai siri naꞌi heimarungi ana God araꞌai aro. ꞌIraau moi nei rau haꞌisuriꞌi heiꞌirisina Amagu naꞌi aro narai siri naꞌiei. 22Naꞌi dangi ni hihiiri ꞌai ragoi nei narai oꞌani, ‘Araha, ꞌiꞌameu meu tarohaꞌiniꞌi haꞌatee amuꞌi, ma ꞌiniai atamu meu taariꞌi adaro mameu hauꞌi ꞌiniꞌi mwane haꞌabuꞌoahu.’ 23Minau wai oꞌani ꞌiniraau, ‘Arai sae ora-oraꞌa, moi ꞌariwou! ꞌInau aiꞌa mataiꞌamou.’ ”

Rua Sae Tatauꞌaro Ruma

(Luk 6:47-49)

24Mia Jisas ꞌagu oꞌani roꞌu, “Hoita naasi, ꞌiatei na rongoꞌi haꞌausuringaꞌi aguꞌi ma haꞌisuriꞌi ꞌa ꞌonaai sae madoma na tauꞌaronai ruma naꞌi hunganai hau. 25ꞌA dio i rangi raha mana wai ra ahe. I roꞌa ꞌa uuhiraꞌi wetewete mana ruma ꞌa aiꞌa arobo ꞌinia ꞌa ura baabau naꞌi hunganai hau. 26ꞌIatei na rongoꞌi haꞌausuringaꞌi aguꞌi ma aiꞌa haꞌisuriꞌi ꞌa ꞌonaai sae bweu na tauꞌaronai ruma naꞌi hunganai nuꞌunuꞌu. 27ꞌOha na dio i rangi raha mana wai ra ahe, i roꞌa ꞌa uuhiraꞌi wetewete mana ruma ꞌa arobo auru na maguru naꞌi ano.”

28Naꞌi ꞌoha ꞌia Jisas ꞌa haaꞌi hako i mamaani ꞌini, ꞌiraaui sae rago rau heimwaotaꞌi diꞌu ꞌiniꞌi haꞌausuringaꞌi anaꞌi. 29ꞌInia ꞌa huunai ꞌiraraꞌi mareho na maaniꞌi, ꞌa aiꞌa ꞌonaairaaui Haꞌausuri ꞌanai Ringe anaꞌia Moses.

Taroha Goro Mana Usuusu Maea

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index