Vyhľadávací formulár

مَتَّى 12:34

34آ تْرِّيكْةْ اللّْفَاعِي! كِيفَاشْ تْقَدْرُو تْݣُولُو شِي كْلَامْ مْزْيَانْ وْنْتُمَ مَا مْزْيَانِينْشْ؟ رَاهْ دَاكْشِّي اللِّي كَيْخْرُجْ مْنْ الْقَلْبْ كَيْتّْكَلّْمْ بِيهْ الْفُمّْ.

الإنجيل بالدراجة المغربية

© 2012 دار الكتاب المقدس بالمغرب. جميع الحقوق محفوظة

© 2012 Morocco Bible Society. All rights reserved

More Info | Version Index