Vyhľadávací formulár

BILANGEN 30

Peraturen-peraturen kerna padan man TUHAN

1Ibereken Musa pedah si tersinget arah teruh enda man peminpin-peminpin suku-suku bangsa Israel. 2Adi lit sekalak jelma erpadan mereken sada-sada barang man TUHAN ntah pe erpadan mantangken sada-sada barang, la banci ilanggarna padan e, tapi arus itepatina sue ras si ipadankenna.

3Adi sekalak singuda-nguda si ringan denga i bas rumah bapana erbahan sada padan mereken sada-sada barang man TUHAN ntah pe erpadan mantangken sada-sada barang, 4la banci la itepatina kerina si ipadankenna, pala ikataken bapana kin keberatenna asum ibegina kerna si e. 5Tapi adi ilarang bapana ia la iarusken ia nepatisa. TUHAN ngalemi ia, sabap la ibere bapana ia nehken padanna e.

6Adi sekalak diberu si langa sereh erbahan sada padan mereken sada-sada barang man TUHAN, alu tutus ntah pe alu mekarus ntah pe erpadan mantangken sada-sada barang, jenari sereh ia, 7la banci la itepatina kerina si ipadankenna e, pala ikataken perbulangenna keberatenna asum ibegina kerna si e. 8Tapi adi ilarang perbulangenna ia nehken padanna e asum ibegikenna kerna si e, ia la iarusken nepatisa. TUHAN ngalemi ia.

9Sekalak diberu si enggo mbalu ntah si enggo mulih i bas perbulangenna nari arus mereken kerina si enggo ipadankenna man TUHAN ras mantangken barang si enggo ipadankenna maka ipantangkenna.

10Adi sekalak diberu si enggo erjabu erbahan sada padan mereken sada-sada barang, 11la banci la itepatina kerina padanna e, pala perbulangenna ngataken keberatenna asum ibegina kerna si e. 12Tapi adi ilarang perbulangenna ia nehken padanna e asum ibegina kerna si e, ia la iarusken nepatisa. TUHAN ngalemi ia, sabap la ibere perbulangenna ia nehken padanna e. 13Lit hak perbulangenna ngesahken ntah pe nulak tep-tep padan si ibahanna. 14Tapi adi kenca ibegina padan e, la ikatakenna keberatenna i bas wari e, la banci la itepatina kerina si enggo ipadankenna. Padan e enggo isahken perbulangenna alu la ngataken keberatenna i bas wari ia megi kerna si e. 15Tapi adi arah pudi ibatalken perbulangenna padan e, maka perbulangenna e jine arus nanggung ukumenna.

16Enda me peraturen-peraturen si ibereken TUHAN man Musa kerna padan si ibahan diberu si langa sereh si ringan i bas rumah bapana ntah pe si ibahan diberu si enggo erjabu.

Pustaka Si Badia

Pustaka Si Badia, Today's Batak Karo Version © 2003, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia More Info | Version Index