Vyhľadávací formulár

Hechos 21:28

28Quiquecuare ecana:

—¡Netsahuanacue ecuana, ata cuana! Neinara riyaque ecuita. Riyaquedya ri dutya queja ecuita cuana yunerique ama bahuitya juyaque. Riyaque ri ecuanaja baba cuanaja bahue juhua cuanaquepa jidama jadya juyaque. Moisésra cuatsashahua equepa jutaqui ama, jadyari juya. Jidama rejari quisarati aya Yusuja etareja ishu. Iyacua rejari rehua nudyahua peadya ecuana jaque ama, israelita ama. Jadya asicaturae tujatu Yusuja etare aya, —jadya tuna pusha pusha jucuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index