Vyhľadávací formulár

Kiitetteeddawanttu Oosuwaa 4:5-6

5-6Wonttetha gallassi, unttuntta mooddiyaawanttu, Ayihuda asaa cimatuu, Muse higgiyaa tamaarssiyaawanttu, qeesatuwaa ubbatuwaa kaappatuu Haanni, Qayaafi, Yohaannisi Iskkinddirinne qeesatuwaa ubbatuwaa kaappatuwaa dabbatuu ubbay Yeerusalaamen shiiqeeddino. 7Yesuusi kiitteeddawantta barenttu gidduwan essiide, “Ayaa wolqqaan woy O sunthan hawaa hinttenttu ootheedditee?” yaagiide oochcheeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index