Vyhľadávací formulár

HASIERA 1

HASIERAN (1,1—11,32)

Munduaren eta gizadiaren jatorria (1,1—5,32)

Zeru-lurren kreazioa

1Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zituen.2Lurra nahas-mahas hutsa zen: leize handiaren gain ilunpea. Jainkoaren arnasa uren gainean zebilen.

3Eta Jainkoak esan zuen: «Izan bedi argia».

Eta izan zen argia. 4Ikusi zuen Jainkoak argia ona zela eta bereizi egin zuen ilunpeetatik: 5argiari «egun» eman zion izen eta ilunpeei «gau». Honela, lehen eguna burutu zen.

6Jainkoak esan zuen: «Izan bedi sabaia uren artean, goiko eta beheko urak bereiz ditzan».

Eta hala izan zen. 7Jainkoak sabaia egin zuen eta sabai azpiko urak sabai gainekoetatik bereizi zituen. 8Jainkoak sabaiari «zeru» eman zion izen. Honela, bigarren eguna burutu zen.

9Jainkoak esan zuen: «Bil bitez multzoan zeru azpiko urak eta ager bedi lehorra».

Eta hala izan zen. 10Lehorrari «lur» eman zion izen eta ur-multzoari «itsaso». Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen.

11Jainkoak esan zuen: «Eman bitza lurrak belar hezea, hazidun landareak eta orotariko fruta-arbolak beren hazi eta guzti».

Eta hala izan zen. 12Eta lurrak orotariko hazidun landareak eta fruta-arbolak beren hazi eta guzti eman zituen. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. 13Honela, hirugarren eguna burutu zen.

14Jainkoak esan zuen: «Izan bitez argizagiak zeru-sabaian, eguna eta gaua bereizteko, eta jaiak, egunak eta urteak ezagutarazteko. 15Izan bitez zeru-sabaian lurrari argi egiteko».

Eta hala izan zen. 16Jainkoak bi argizagi handi egin zituen: handiena egunaren gain jartzeko eta txikiena gauaren gain. Eta izarrak ere egin zituen. 17Zeru-sabaian ezarri zituen lurrari argi egiteko, 18egunaren eta gauaren gain jartzeko, argia eta ilunpea bereizteko. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. 19Honela, laugarren eguna burutu zen.

20Jainkoak esan zuen: «Egin bezate urek borbor bizidunez; egin bezate hegan hegaztiek lurraren gainean, airean».

21Jainkoak itsas arraintzarrak sortu zituen, uretan borbor dabiltzan orotariko bizidunak eta orotariko hegaztiak. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. 22Eta bedeinkatu egin zituen, esanez: «Sor itzazue umeak, ugaldu eta bete itsas urak; ugal bitez hegaztiak ere lurraren gainean». 23Honela, bosgarren eguna burutu zen.

24Jainkoak esan zuen: «Eman bitza lurrak orotariko bizidunak: abereak, piztiak eta narrastiak».

Eta hala izan zen. 25Jainkoak orotariko bizidunak sortu zituen: abereak, piztiak eta narrastiak. Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen.

26Jainkoak esan zuen: «Egin dezagun gizakia; izan bedi gure irudiko, gure antzeko; mendera ditzala itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak, abereak, basapiztiak eta lurrean narraska dabiltzan piztia guztiak».

27Jainkoak, beraz, bere antzeko egin zuen gizakia, Jainkoaren beraren irudira egin zuen; ar eta eme egin zituen.

28Eta bedeinkatu egin zituen, esanez: «Sor itzazue umeak eta ugaldu, bete lurra eta izan haren nagusi; mendera itzazue itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak eta lurrean narraska dabiltzan piztia guztiak».

29Jainkoak esan zien: «Hara, zeuei ematen dizkizuet lurrazalean diren hazidun landare guztiak eta hazidun fruta-arbola guztiak; horiek izango dituzue janari. 30Abere, zeruko hegazti eta lurrean narraska dabiltzan bizidun guztiei, berriz, belar hezea ematen diet janari».

Eta hala izan zen. 31Eta egin zuen guztia oso ona zela ikusi zuen Jainkoak. Honela, seigarren eguna burutu zen.

Elizen Arteko Biblia (Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional)

Elizen Arteko Biblia (EAB) Biblia en Euskara, Traducción Interconfesional) Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index