Vyhľadávací formulár

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 19:30

30Pɔ̌l are yáŋ bɛrɔŋ ndǔ nchɛmti-bǒ bhɔ bɛ ádɛm ɛnyɨŋ, kɛ bakoŋo Yesu kɛchyɛ yí mbi bɛ ánkʉ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index