Vyhľadávací formulár

Markuŧ 8

Yeŧu ade de'an bañaaŋ iñeen-week ŋbaakër ŋyaaş iñeen

(Maci 15.32-39; Markuŧ 6.30-44)

1Ţi ŋnuur mënţ bañaaŋ baŧuma ŧum aşë wo baanka uko ude, ukaaŋ kë Yeŧu adu baţaşarul aji na baka : 2« Dñaga bañaaŋ biki, ŋnuur ŋwajanţ ŋii ŋi, ŋi bawooŋ na nji abot awo baanka uko ude. 3Woli dji na baka baţiiş, kë baya na ubon, baya jot du bgah te baloŋ ţi baka bapënna dko dlow. »

4Baţaşarul bahepara aji : « Ţuŋ di di ŋkkaanuŋ ipoom iwul baka bade badoo bayok? Dko di ŋwooŋ di dagaagi. »

5Ahepar baka aji : « Nawo na ipoom hum ba? » Kë baŧeema aji : « Paaj na kaloŋ. »

6Ado bañaaŋ kë baţo ţi mboş, aşë jej ipoom paaj na kaloŋ yuŋ, abeeb Naşibaţi, akitëş aşë wul baţaşarul bawul bañaaŋ. Kë bawul ya baka. 7Bakak awo na ŋţëb ŋloŋ ŋmpoţi. Yeŧu akak abeeb Naşibaţi ţi ŋţëb ŋuŋ, aşë wul ŋa baţaşarul kë bawul bañaaŋ. 8Bañaaŋ bade ayok, kë indukiiŋ iŧum kkaar paaj na ploŋ. 9Bañaaŋ banwooŋ da bawo uko ji iñeen-week ŋbaakër ŋyaaş iñeen (4000), kë Yeŧu aşë do baka kë baţiişi. 10Ţi dko mënţ kë aşë paya ţi bţeem na baţaşarul aya uŧaak wi Dalmanuŧa.

Bafariŧay bahepar Yeŧu uko unkndiimanuŋ kë awo i Naşibaţi

(Maci 6.14; 12.38-39; Luk 11.16,29)

11Bafariŧay babi, awo ţi pţiini na Yeŧu, bala pţaawana, aşë hepara uko uloŋ unkndiimanuŋ kë awo ñaaŋ i Naşibaţi. 12Yeŧu awuuk uhefënţ aşë ji : « we ukaaŋ kë kawuuŋ ki kakhepar uko unkndiimanuŋ kë dwo ñaaŋ i Naşibaţi ba? Dţupan, na manjoonan, nin mënkdiiman kawuuŋ ki uko uloŋ. » 13Aduk baka aya apaya kak du bţeem aşë ya umbaŋ wundu.

14Baţaşar Yeŧu baţilma pţij ipoom aşë wohaara na kaloolan ţañ. 15Yeŧu aji na baka : « Naţafaraan, nalipariin uko utaajanaani pşon wi bafariŧay na wi Herod. » 16Bawo ţi pţiiniyaan uko wi bawaaŋuŋ ipoom.

17Yeŧu ammeeŋ uko wi bakţiiniyaanuŋ aji na baka : « we ukaaŋ kë nakţiiniyaan uko wi nawaaŋuŋ ipoom ba? Naanji nawin kabot kayikrën i? 18Iţëb yi nan idënëţi i? Nawo na këş aşë wo naanji nawin, nawo na ibaţ aşë wo naanji nate. Naanleş 19wi nkitşuŋ ipoom kañeen pa biinţ iñeen-week kañeen ŋyaaş iñeen (5000) i? Kë kkaar hum kanŧumuŋ na ipoom ki ki nayaanaanuŋ ba? » Baŧeem aji : « Iñeen na ktëb. »

20« Kë wi nkitşuŋ ipoom paaj na kaloŋ pa bañaaŋ iñeen-week ŋbaakër ŋyaaş iñeen (4000), kkaar hum kanŧumuŋ na ipoom ki ki nayaanaanuŋ? » Kë baji : « Paaj na ploŋ. » 21Kë aşë ji na baka : « Naandobi yikrënaara ha? »

Yeŧu ajeban nakuul

22Yeŧu na baţaşarul baban ufëţ wi Betŧayida, kë başë ţija nakuul aloŋ, akooţa abana. 23Amëbana ţi kañen, apën na a ţi ufëţ. Aţu'a işuuj ţi këş, apafa iñen aşë hepara aji : « Iwin uko uloŋ i? »

24Wi akompëşuŋ aşë ji : « Dwin bañaaŋ, bawo ji mnko mankpoşuŋ. »

25Yeŧu kë akak aţu'a iñen ţi këş, kë wi atenuŋ, aşë jeb ahil ayikrën iko bŧi apaţëş ya. 26Yeŧu kë aşë ji na a aţiiş aşë wut kaneej ţi ufëţ.

Piyeer aji Yeŧu awooŋ Kriŧtu

(Maci 16.13-16; Luk 9.18-22)

27Yeŧu aya na baţaşarul du ŋntanka ŋaññoguŋ du ubeeka wi Ŧeŧare-Filip. Wi bawooŋ ţi bgah kë aşë hepar baka aji : « Bañaaŋ başal aji dwo in ba? » 28Baŧeema aji : « Baloŋ baji iwo Yowan Nabatŧaar, kë baloŋ baji iwo Eli, kë baloŋ kak baji iwo aloŋ ţi baţupar Naşibaţi. »

29Yeŧu kë aşë hepar baka aji : « Kë ţi an, nji dwo in ba? » Kë Piyeer aşë ŧeema aji : « Iwo Kriŧtu. » 30Kë aşë şook baka aji na baka bawut kaţup nin ñaaŋ uko wi nul.

31Yeŧu ajun pţup baka kë *Abuk Ñiinţ awo i kahaj maakan, kabot kapokana ţi bantohi, ţi baţeŋan baweek na ţi *bajukan Bgah. Baluŋ kado bafiŋa, unuur uwajanţën aşë naţa ţi pkeţ. 32Wi akţupuŋ uko waŋ aankhoñ, aţiini ajinţan. Kë Piyeer aşë pula kë bagaagi aşë jun pŋoman na a ţi uko wi ajakuŋ. 33Yeŧu awugşa aten baţaşarul aşë ŋoman na Piyeer aji : « Lowaan, iwi Ŧatana, ţiki iinji kla uko wi Naşibaţi aŋaluŋ, iji kla wi bañaaŋ baŋaluŋ. »

Hum di di ñaaŋ awooŋ kaţaş Yeŧu?

(Maci 16.24-28; Luk 9.23-27)

34Yeŧu ado pnŧuk pi bañaaŋ na baţaşarul kë babii, aşë ji na baka : « Woli ñaaŋ aŋal kaţaşën, awo kaţilma uleeful, kakuŋa kruŧ ki nul kadinan phaj ji nji kabot kaţaşën, udole wo ţi pkeţ. 35Hënk di uwooŋ, anŋaluŋ pbuuran ubida wi nul aluŋ kawaaŋ wa. Kë ñaaŋ i nji Yeŧu na Uţup Ulil Unuura ŋkţuuŋ awaaŋ ubida wi nul aluŋ kabuuran wa. 36We uwooŋ ñaaŋ aka pyok pi umundu bŧi woli aneemandën ubida unkmbiiŋ. 37We wi ñaaŋ ahilanuŋ pwul unkliŋuŋ na uhaaş wi nul. 38Woli ñaaŋ akowara nji na ŋţup ŋi naan ţi kadun ki bañaaŋ biki umundu wi, bandekuŋ Naşibaţi kafeţ abot awo bajuban, nji *Abuk Ñiinţ kaluŋ kakowara baka woli dbi na ŋwanjuŧ ŋyimanaan na mndëm mi Paapa. »

Ulibra wi Naşibaţi

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index