Vyhľadávací formulár

ꞌAt 28:6

6Ha tikmũ'ũn te Paot yĩm mõm hip, tu' xok tu' nã' pẽnãp-tup, tu xe' hip, pãyã Paot hittup pax, tu' pakut 'ohnãg, yĩy tikmũ'ũn te' yẽy, hu:

—Hamũn yã topahnãg 'ũm! Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index