Vyhľadávací formulár

Nok 4:29

29tuknĩha' pip, tu Yeyox mũg, tu' yĩkũy, tu kõmẽn kũnãpa hã' yĩkũy, tu yĩktix pepi' mõgãhã', ha kõmẽn te yĩktix yĩmũ' yũm, ha tikmũ'ũn te hãm tu Yeyox putyõn putup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index