Vyhľadávací formulár

2 ทิโมธี 2:20

20ใน​บ้าน​หลัง​หลวง​บ่ใจ้​มี​ก้า​ของใจ๊​ตี้​แป๋ง​จาก​คำ​กาว่า​เงิน​เต้าอั้น แต่​ยัง​มี​ของใจ๊​ตี้​แป๋ง​จาก​ไม้​กาว่า​ดินเหนียว​ตวย บาง​อย่าง​ก็​ใจ๊​สำหรับ​โอกาส​พิเศษ แต่​บาง​อย่าง​ก็​ใจ๊​สำหรับ​งาน​ประจ๋ำ​วัน