Vyhľadávací formulár

Ex 1

Re' i ti' k'axik xb'aan keh i aj Israel ar Egipto

1Re' taqe rak'uun xiooj chi riij i Jacob pan tinamit Egipto, chi kiju'junaal xkik'am reje chikiij i kehk'een kak'uun kixq'uun. Re' taqe re' rak'uun wo' taqe i Jacob je' wili kib'ihnaal: 2Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3Isacar, Zabulón, Benjamín. 4Dan, Neftalí, Gad, Aser. 5Eh chu'nchel i awach reh i Jacob xiooj chi riij lajeeb' ru kajwinaq chi kiib'. Re' José reh chupaam taqe i q'iij re' re', ar chik wilik ponoq Egipto.

6Eh koq'uun chik re' José je' wo' chu'nchel i ras je' wo' chu'nchel i kiristianu' re' re', xkuxik kikimiik. 7Ruum chi re' taqe i aj Israel yohb'aal wach xik'ihaaxb'ik i kak'uun kixq'uun xi ponik xiik' naah kik'ihaal eh q'e' chik wilik rukowiil kik'ux korehtaal xkinujisaj paam i tinamit Egipto.

8Eh koq'uun chik tokoom chik i reey xokik chinaah i tinamit Egipto ma' xunab'eej ta wach i José, je' wili i xuq'or keh i rutinamiit: 9Chakoj taq rehtaal, re' taqe i aj Israel wilkeeb' ayu' panqatinamiit, ma' k'isiin chik kik'ihaal q'e' chikxiik'naah kikowiil chi qawach i hoj. 10Ruum aj re' inchol qasik'im qana'ojb'al reh chi ma' nee ta chik kik'ihaaxb'iik, ruum nee oq inchalik i q'aq'inik chinaah i qatinamiit. Eh mankikoj inche kiib' chi kixilak i aj ixowaal, eh mo'-oq chik neenqakuy pan kiq'ab', ma'kielik inche reje panqatinamiit, inki.

11Je' re' noq re' taqe i aj Egipto xkimin pankowlaj kamanik taqe i aj Israel. Eh kikoj cha'jen keh re' ruuk' taqe i kow kitaaq'anik. Eh xkikoj taqe chi ruyejeb'jiik i kiib' chi tinamit, Pitón, eh Ramasés, re' i rumol wii' taqe i chib'ih reh i kireey. 12Noq k'ahchi' kik'sam chi ti' k'axik taqe i aj Israel, ma' k'isiin chik i k'ihaaxb'ik inki a'n Eh noq xkilow chi je' re' taqe i aj Egipto ma' k'isiin ta chalik kiyo'jiik kuum.

13Re' taqe i aj Egipto ma' k'isiin ta ti'kiil i kamanik xkiyeew wii' taqe i aj Israel. 14Eh xkiyeew ruti'kiil kik'ux xkimin taqe pankowlaj kamanik, xkikoj taqe chi ye'q'ej paam ch'uwa' yejemb'al i xaan. Xikojarik wo' pankowlaj kamanik pantaq ab'iix, ma' k'isiin ti'kiil xiye'arik wii' taqe i aj Israel. 15Eh re' i reey ar Egipto xutaq'aaj kik'amariik taqe i ki'ib' chi ixoq re' Sifra, re' i Fúa, re' taqe inilwik keh ixoq aj hebreo noq ink'ulik kik'ux je' wili i xuq'or keh:

16Noq naa taq awilom taqe ixoq aj hebreo noq naa rasjiik kiha'lak'uun naa taq awilom chib'ih kianam, wila' k'isa k'un, noq taq cha kansaj, eh wila' k'isa xq'un chak'achaa' taq, inki.

17Re' taqe i ki'ib' chi ixoq aj ilool xkiyohleej wach i Dios, ma' xkian taj i xq'orarik keh ruum i kireey i aj Egipto. Xkik'achaa' la' wo' taqe i kok' ak'un xi-aasjik. 18Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey xutaq'aaj kik'amariik taqe i ki'ib' chi ixoq re' re' je' wili i xuq'or keh:

¿Chib'ih reet noq ma' k'ahchi' ta taq akansam taqe i kok' ak'un aj Israel k'ahchi' kaasjiik? inki keh.

19Re' keh je' wili i xkiq'or:

Re' hoj ma' inqakansaj ta taqe ruum re' taqe ixoq aj hebreo kow taqe ma' je' ta kikab' ixoq ayu' Egipto. Re' keh k'ulinaq chik kik'ux chi kutkeel noq qoh ponik i hoj, inki taqe.

20Re' QaJaaw Dios xutoob'eej taqe ixoq aj ilool chi ma' xkikansaj ta taqe i kok' ak'un. Eh xi k'ihaaxb'ik i aj Israel, eh xkowjik kik'ux. 21Eh ruum chi xkiyohleej wach i Dios taqe i ki'ib' chi ixoq aj ilool k'ih wo' hoq i kak'uun kixq'uun xwihik i keh.

22Xrilow i reey chi je' re', je' wili i xuq'or keh chu'nchel i rutinamiit: Re' taqe i kok' ak'un kore' naa kaasjiik chakut taq chi nim ha' reh chi nee kikimiik, eh re' taqe kok' xq'un chak'achaa' taq, inki.