Vyhľadávací formulár

LUKA 17

Jesu o bolela taba tsa dikgopiso; — tsa tshwarelo ya ditshito; — tsa matla a tumelo; — le tsa bahlanka ba lefeela.

1Jesu a bolella barutuwa, a re: Haele hore dikgopiso di se hlahe, ho ke ke ha etswa; empa ho madimabe eo di hlahang ka yena. 2Ho ka bang molemo ho yena, ke ho tlamellwa lelwala le leholo molaleng, le ho dihelwa lewatleng, ho ena le hore a kgopise e mong wa ba banyenyane bana.

3Iponeleng! Ekare ha ngwaneno a o sitetswe, o mo kgalemele; ha a baka, o mo tshwarele. 4Mme leha a ka o sitelwa hasupa ka tsatsi le le leng, mme a kgutlela ho wena hasupa, a re: Ke bakile; o mo tshwarele.

5Baapostola ba re ho Morena: Totisa tumelo ya rona. 6Morena a re: Hojane le na le tumelo e ka ka hlaku ya mosetareta, le ne le ka re ho sefate seo sa sikomora: Fothoha, o ye ho itlhoma lewatleng; mme se ne se tla le utlwa.

7Ke mang ho lona, ya nang le mohlanka ya lemang, kapa ya disang dikgomo, a ka reng ho yena, ha a sa tswa oroha naheng: Tloo kapele, o dule dijong? 8Na haholo a ke ke a re ho yena: Lokisa seo ke tla lalla ka sona, o itlame, o ntshebeletse, ke tle ke be ke je, ke nwe; kamora tseo, wena o tla ja, o nwe? 9Na o tla boka mohlanka eo, kahobane a entse ntho tseo a di laetsweng? Ha ke lekanye jwalo. 10Ka mokgwa o jwalo, le lona, etlare ha le entse ntho tsohle tseo le di laetsweng, le re: Re bahlanka ba se nang thuso, hobane re entse seo re neng re tshwanetse ho se etsa.

Balepera ba leshome.

11Enereha a eya Jerusalema, a sika le moedi wa Samaria le Galelea. 12Eitse ha a kena motsaneng o mong, a kgahlana le banna ba leshome, e leng balepera, ba neng ba eme hojana. 13Ba phahamisa mantswe, ba re: Jesu, Monghadi, re hauhele. 14Mme ha aba bona, a re ho bona: Eyang, le ipontshe ho baprista. Ba re ba sa ya, ba hla ba ntlafala. 15E mong wa bona, eitse ha a fihlela hobane o fodile, a kgutla le mehlala ya hae, a ntse a rorisa Modimo ka lentswe le leholo; 16mme a itihela maotong a Jesu ka sefahleho, a mo leboha. Athe eo e ne e le Mosamaria. 17Yaba Jesu o bua, a re: Na ha ba ka ba ntlafala ba le leshome na? Ba robileng mono o le mong ba kae na? 18Ha ba ka ba boya, ba tle ba tlotlise Modimo, haese motho enwa wa mofuta osele? 19Yaba o re ho yena: Ema, o ikele; tumelo ya hao e o pholositse.

Tsa mmuso wa Modimo le tsa ho kgutla ha Mora motho.

20Eitse ha Jesu a botswa ke bafarisi, hore mmuso wa Modimo o tla tla neng, a ba araba, a re: Mmuso wa Modimo ha o tle ka ho lemohuwa. 21Ho ke ke ha thwe: Bonang, o mona; kapa: Bonang, o mane; hobane mmuso wa Modimo o se o le kahare ho lona.

22A re ho barutuwa: Ho tla matsatsi ao le tla lakatsa ho bona le leng la matsatsi a Mora motho, mme le ke ke la le bona. 23Ho tla thwe ho lona: Bonang, o mona; kapa: Bonang, o mane. Le se ke la ya teng, mme le se ke la mathela teng. 24Hobane jwaloka lehadima, ha le hadima, le ye le hadime ho qala nqa e nngwe tlasa lehodimo, ho isa nqa e nngwe tlasa lehodimo, ho tla ba jwalo le Mora motho tsatsing la hae. 25Empa e ka kgona a utlwiswe bohloko bo boholo pele, a lahlwe ke moloko ona.

26Jwalokaha ho ne ho etsahale mehleng ya Nowe, ho tla ba jwalo mehleng ya Mora motho. 27Ho ne ho jewa, ho nowa, ho nyalwa, ho nyadiswa, ho fihlela letsatsi leo Nowe a ileng a kena arekeng ka lona, morwallo wa metsi wa ba wa fihla, wa ba timetsa kaofela. 28Le hona ho tla ba jwalokaha ho kile ha etsahala mehleng ya Lota: Ho ne ho jewa, ho nowa, ho rekwa, ho rekiswa, ho lengwa, ho hahuwa matlo. 29Empa ka letsatsi leo Lota a tswang Sodoma ka lona, lehodimo la neswa mollo le sebabole, ba ba ba timetswa kaofela ke tsona. 30Ho tla ba jwalo ka letsatsi leo Mora motho a tla hlaha ka lona.

Tsa ho lebela.

31Ka tsatsi leo, ya leng hodima ntlo, mme phahlo tsa hae di leng ka tlung, a se ke a theohela ho di nka; ka mokgwa o jwalo ya leng naheng, le yena a se ke a kgutlela hae. 32Elellwang mosadi wa Lota. 33E mong le e mong ya tla batla ho boloka bophelo ba hae, o tla timellwa ke jona, mme e mong le e mong ya tla timellwa ke jona, ke yena ya tla bo boloka. 34Ke a le bolella, ke re: Ka bosiu boo, ho ba babedi ba robetseng phateng e le nngwe, e mong o tla nkwa, e mong a tlohelwe. 35Ho basadi ba babedi ba silang hammoho, e mong o tla nkwa, e mong a tlohelwe. 36Ho ba babedi ba masimong, e mong o tla nkwa, e mong a tlohelwe.

37Yaba ba bua, ba re ho yena: Morena, e tla ba kae? A re ho bona: Moo setopo se leng teng, ke moo le manong a tla bokana teng.

BIBELE e Halalelang

© 1909, 1961 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index