Vyhľadávací formulár

กันดารวิถี 21

งู​ทอง‍สัม‌ฤทธิ์

1เมื่อ​กษัตริย์​เมือง​อา‌ราด​ชาว​คา‌นา‌อัน​ผู้​อาศัย​อยู่​ใน​เน‌เกบ ทรง​ได้‍ยิน​ว่า​อิสรา‌เอล​ยก​มา+ ​ตาม​ทาง​อา‌ธา‌ริม พระ‍องค์​ทรง​มา​ต่อ‍สู้​กับ​คน​อิสรา‌เอล​และ​ทรง​จับ​บาง‍คน​ไป​เป็น​เชลย 2และ​คน​อิสรา‌เอล​บน​ไว้​กับ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ว่า “ถ้า​พระ‍องค์​จะ​ทรง​มอบ​ชน‍ชาติ​นี้​ไว้​ใน​มือ​พวก‍ข้า‍พระ‍องค์​แน่​นอน​แล้ว ข้า‍พระ‍องค์​จะ​ทำ‍ลาย​บ้าน​เมือง​ของ​พวก‍เขา​ให้​สิ้น‍ซาก” 3และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ฟัง​เสียง​ของ​คน​อิสรา‌เอล และ​ทรง​มอบ​ชาว​คา‌นา‌อัน​ให้ เขา‍ทั้ง‍หลาย​ก็​ทำ‍ลาย​ชาว​คา‌นา‌อัน​และ​บ้าน​เมือง​ของ​เขา​จน​สิ้น‍ซาก ดัง‍นั้น​เขา​จึง​เรียก​ตำบล​นั้น​ว่า​โฮร‌มาห์+

4พวก‍เขา​ออก​เดิน​จาก​ภูเขา​โฮร์​ตาม​ทาง​ที่​ไป​ทะเล​แดง+ เพื่อ​จะ​อ้อม​แผ่น‍ดิน​เอ‌โดม+ ประ‌ชา‍ชน​เกิด​ความ​ท้อ‍แท้​ระหว่าง​ทาง 5แล้ว​ประ‌ชา‍ชน​ก็​ต่อ‍ว่า​พระ‍เจ้า​และ​โม‌เสส​ว่า “ทำไม​พา​เรา​ออก​จาก​อียิปต์​ให้​มา​ตาย​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร? เพราะ​ไม่‍มี​อาหาร​และ​ไม่‍มี​น้ำ เรา​เกลียด​อาหาร​อัน​ไร้‍ค่า​นี้” 6และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ส่ง​พวก​งู‍พิษ​มา​ใน​หมู่​ประ‌ชา‍ชน งู​ก็​กัด​ประ‌ชา‍ชน และ​คน​อิสรา‌เอล​ตาย​เป็น​จำ‌นวน​มาก+ 7และ​ประ‌ชา‍ชน​มา‍หา​โม‌เสส​กล่าว​ว่า “เรา​ทำ​บาป​เพราะ​เรา​ต่อ‍ว่า​พระ‍ยาห์‌เวห์​และ​ต่อ‍ว่า​ท่าน ขอ​ทูล​วิง‍วอน​พระ‍ยาห์‌เวห์​ให้​พระ‍องค์​ทรง​นำ​งู​ไป​จาก​เรา” ดัง‍นั้น​โม‌เสส​จึง​ทูล​วิง‍วอน​เพื่อ​ประ‌ชา‍ชน 8และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​ทำ​งู‍พิษ+ ​ตัว‍หนึ่ง​ติด​ไว้​บน​เสา และ​ทุก​คน​ที่​ถูก​งู​กัด​มอง‍ดู​งู​นั้น ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ได้” 9ดัง‍นั้น​โม‌เสส​จึง​ทำ​งู​ทอง‍สัม‌ฤทธิ์​ตัว‍หนึ่ง และ​ติด​ไว้​บน​เสา+ และ​เมื่อ​งู​กัด​ใคร ถ้า​คน​นั้น​มอง‍ดู​งู​ทอง‍สัม‌ฤทธิ์​นั้น เขา​ก็​มี​ชีวิต​อยู่​ได้

การ​เดิน​ทาง​ไป​โม‌อับ

10แล้ว​คน​อิสรา‌เอล​ก็​ออก​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ที่​โอ‌โบท 11และ​พวก‍เขา​ออก​เดิน​ทาง​จาก​โอ‌โบท​ไป​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ที่​อิ‌เย‌อา‌บา‌ริม ซึ่ง​อยู่​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ตรง‍ข้าม​โม‌อับ ทาง​ด้าน‍ตะ‌วัน‍ออก 12และ​จาก​ที่​นั่น​พวก‍เขา​ออก​เดิน​ทาง​ไป​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ที่​หุบ‍เขา​เศ‌เรด 13แล้ว​พวก‍เขา​ออก​เดิน​ทาง​จาก​ที่​นั่น​ไป​ตั้ง‍ค่าย​อยู่​ที่​อีก​ฟาก​หนึ่ง​ของ​ลุ่ม‍แม่‍น้ำ​อาร‌โนน ซึ่ง​อยู่​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ที่​ยืด​มา​จาก​พรม‍แดน​ของ​คน​อา‌โม‌ไรต์ เพราะ​ว่า​แม่‍น้ำ​อาร‌โนน​เป็น​พรม‍แดน​ของ​โม‌อับ ระหว่าง​โม‌อับ​กับ​คน​อา‌โม‌ไรต์ 14ดัง‍นั้น​ใน​หนัง‌สือ​สง‌คราม​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จึง​กล่าว​ไว้​ว่า

วา‌เฮบ​ใน​เมือง​สุ‌ฟาห์ ทั้ง​หุบ‍เขา

แม่‍น้ำ​อาร‌โนน 15และ​ที่​เชิง​ลาด​ของ​หุบ‍เขา

ซึ่ง​ยืด​ไป​จน‍ถึง​ที่​ตั้ง​ของ​เมือง​อาร์

และ​พาด​ไป​ตาม​พรม‍แดน​ของ​โม‌อับ

16แล้ว​จาก​ที่​นั่น​ก็​เดิน​ทาง​ต่อ‍ไป​ถึง​เมือง​เบ‌เออร์+ ซึ่ง​เป็น​บ่อ‍น้ำ​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​รวบ‍รวม​ประ‌ชา‍ชน​เข้า​ด้วย‍กัน​และ​เรา​จะ​ให้​น้ำ​แก่​พวก‍เขา” 17แล้ว​อิสรา‌เอล​จึง​ร้อง‍เพลง​นี้​ว่า

จง​มี​น้ำ​พลุ่ง​ขึ้น บ่อ‍น้ำ​เอ๋ย จง​ร้อง‍เพลง​ให้​บ่อ‍น้ำ​เถิด

18คือ​บ่อ‍น้ำ​ที่​พวก​หัว‍หน้า​ขุด​ไว้

เป็น​บ่อ​ที่​เจ้า‍นาย​ของ​ประ‌ชา‍ชน​เจาะ​ไว้

ด้วย​คทา​และ​ไม้‍เท้า​ของ​เขา‍ทั้ง‍หลาย

และ​จาก​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​นั้น​พวก‍เขา​ก็​มา​ถึง​มัท‌ธา‌นาห์ 19และ​จาก​มัท‌ธา‌นาห์​ถึง​ตำบล​นา‌หะ‌ลี‌เอล และ​จาก​นา‌หะ‌ลี‌เอล​ถึง​ตำบล​บา‌โมท 20และ​จาก​บา‌โมท​ถึง​หุบ‍เขา​ใน​ถิ่น​ของ​โม‌อับ​ที่​อยู่​ข้าง​ยอด‍เขา​ปิส‌กาห์​ซึ่ง​มอง​ลง‍มา​เห็น​เย‌ชิ‌โมน+

อิสรา‌เอล​ชนะ​พระ‍ราชา​สิ‌โหน

(ฉธบ.2:26-37)

21แล้ว​อิสรา‌เอล​ส่ง​ผู้‍สื่อ‍สาร​ไป​เข้า‍เฝ้า​สิ‌โหน​กษัตริย์​คน​อา‌โม‌ไรต์​ทูล​ว่า 22“ขอ​ให้​ข้า‍พระ‍บาท​ผ่าน​ดิน‍แดน​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท พวก‍ข้า‍พระ‍บาท​จะ​ไม่​เลี้ยว​เข้า​ไป​ใน​ไร่‍นา​หรือ​ใน​สวน‍องุ่น จะ​ไม่​ดื่ม​น้ำ​จาก​บ่อ‍น้ำ แต่​จะ​เดิน​ไป​ตาม​ทาง‍หลวง​จน​เรา​ผ่าน​พรม‍แดน​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท” 23แต่​สิ‌โหน​ไม่​ยอม​ให้​อิสรา‌เอล​ผ่าน​ดิน‍แดน​ของ​พระ‍องค์ พระ‍องค์​ทรง​รวบ‍รวม​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​ของ​พระ‍องค์​ยก​ออก​สู้​กับ​คน​อิสรา‌เอล​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร และ​มา​รบ​กับ​คน​อิสรา‌เอล​ที่​ยา‌ฮาส 24และ​คน​อิสรา‌เอล​ได้​สัง‌หาร​พระ‍องค์​ด้วย​คม‍ดาบ และ​ยึด​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍องค์​ตั้ง‍แต่​แม่‍น้ำ​อาร‌โนน​จน‍ถึง​แม่‍น้ำ​ยับ‌บอก ไกล​ไป​จน‍ถึง​ดิน‍แดน​คน​อัม‌โมน เพราะ​ว่า​พรม‍แดน​ของ​คน​อัม‌โมน​นั้น​แข็ง‍แกร่ง 25คน​อิสรา‌เอล​ก็​ยึด​เมือง​ทั้ง‍หมด และ​คน​อิสรา‌เอล​เข้า​อาศัย​อยู่​ใน​ทุก​เมือง​ของ​คน​อา‌โม‌ไรต์​ใน​เฮช‌โบน และ​ตาม​ชน‌บท​ของ​เมือง​นั้นๆ 26เพราะ​ว่า​เฮช‌โบน​เป็น​เมือง​ของ​สิ‌โหน​กษัตริย์​ของ​คน​อา‌โม‌ไรต์ ผู้​ทรง​ต่อ‍สู้​กับ​กษัตริย์​โม‌อับ​องค์​ก่อน และ​ทรง​ยึด​แผ่น‍ดิน​ทั้ง‍หมด​ของ​พระ‍องค์​ไกล​ไป​ถึง​แม่‍น้ำ​อาร‌โนน 27เพราะ‍ฉะนั้น ผู้​เขียน​บท‍ประ‌พันธ์​จึง​กล่าว​ว่า

จง​มา​ที่​เฮช‌โบน มา​สร้าง​เมือง​นี้

และ​ให้​เมือง​ของ​สิ‌โหน​ถูก​สร้าง​ขึ้น

28เพราะ​ว่า​มี​ไฟ​ออก​มา​จาก​เฮช‌โบน

มี​เปลว​เพลิง​ออก​มา​จาก​เมือง​ของ​สิ‌โหน

มัน​ได้​เผา‍ผลาญ​เมือง​อาร์​แห่ง​โม‌อับ

คือ​บรร‌ดา​เจ้า​แห่ง​เนิน‍สูง​ของ​แม่‍น้ำ​อาร‌โนน

29วิบัติ​จง​มี​แก่​โม‌อับ

ชน‍ชาติ​ของ​พระ‍เค‌โมช​จะ​พินาศ

พระ‍เค‌โมช​ทำ​ให้​พวก​บุตร‍ชาย​ของ​ตน​เป็น​ผู้​ลี้‍ภัย

และ​บรร‌ดา​บุตร‍สาว​ของ​ตน​เป็น​เชลย ของ​สิ‌โหน​กษัตริย์​คน​อา‌โม‌ไรต์+

30เรา​ทำ‍ลาย​พวก‍เขา​จน​พินาศ​จาก​เฮช‌โบน​จน‍ถึง​ดี‌โบน

เรา​ทำ​ให้​โน‌ฟาห์​เป็น​เมือง‍ร้าง ไกล​ไป​ถึง​เม‌เด‌บา

31คน​อิสรา‌เอล​จึง​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น‍ดิน​คน​อา‌โม‌ไรต์ 32และ​โม‌เสส​ส่ง​คน​ไป​สอด‍แนม​ที่​เมือง​ยา‌เซอร์ และ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ยึด​ชน‌บท​ของ​เมือง​นั้น แล้ว​ขับ‍ไล่​คน​อา‌โม‌ไรต์​ซึ่ง​อยู่​ที่​นั่น

อิสรา‌เอล​ชนะ​พระ‍ราชา​โอก

(ฉธบ.3:1-22)

33และ​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ก็​หัน​ขึ้น​ไป​ยัง​ทาง​สู่​บา‌ชาน แล้ว​โอก​กษัตริย์​บา‌ชาน​ก็​ทรง​ออก​มา​พร้อม‍ด้วย​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​ของ​พระ‍องค์​เพื่อ​สู้‍รบ​ที่​เอ‌เดร‌อี 34แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “อย่า​กลัว​เขา​เลย เพราะ​เรา​ได้​มอบ​เขา และ​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​รวม​ทั้ง​แผ่น‍ดิน​ของ​เขา​ไว้​ใน​มือ​ของ​เจ้า​แล้ว และ​เจ้า​จะ​ทำ​กับ​เขา​เหมือน​อย่าง​ที่​ได้​ทำ​กับ​สิ‌โหน​กษัตริย์​คน​อา‌โม‌ไรต์​ซึ่ง​อยู่​ที่​เฮช‌โบน” 35ดัง‍นั้น​เขา‍ทั้ง‍หลาย​จึง​ฆ่า​โอก​และ​บรร‌ดา​โอรส​ของ​พระ‍องค์ รวม​ทั้ง​ประ‌ชา‍ชน​ทั้ง‍หมด​ของ​พระ‍องค์​จน​ไม่​เหลือ​สัก​คน​เดียว และ​อิสรา‌เอล​ก็​เข้า​ยึด​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍องค์

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index