Vyhľadávací formulár

กันดารวิถี 23

1บา‌ลา‌อัม​ทูล​บา‌ลาค​ว่า “ขอ​ทรง​สร้าง​แท่น‍บูชา​เจ็ด​แท่น​ให้​ข้า‍พระ‍บาท​ที่​นี่ ทั้ง​ทรง​จัด​โค‍ผู้​เจ็ด​ตัว​และ​แกะ‍ผู้​เจ็ด​ตัว​ให้​ข้า‍พระ‍บาท” 2บา‌ลาค​ก็​ทรง​ทำ​ตาม​คำ​ของ​บา‌ลา‌อัม แล้ว​บา‌ลาค​กับ​บา‌ลา‌อัม​ก็​เอา​โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​ถวาย‍บูชา​บน​แท่น‍บูชา​แต่​ละ​แท่น 3แล้ว​บา‌ลา‌อัม​ทูล​บา‌ลาค​ว่า “ขอ​ทรง​ยืน​อยู่​ใกล้​เครื่อง‍บูชา​ที่​เป็น​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท ส่วน​ข้า‍พระ‍บาท​จะ​ไป บาง‍ที​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​เสด็จ​มา​พบ​กับ​ข้า‍พระ‍บาท และ​พระ‍องค์​ทรง​สำแดง​สิ่ง‍ใด​แก่​ข้า‍พระ‍บาท ข้า‍พระ‍บาท​ก็​จะ​ทูล​ต่อ​ฝ่า‍พระ‍บาท” แล้ว​เขา​ก็​ขึ้น​ไป​ยัง​ที่​สูง

4พระ‍เจ้า​ทรง​พบ​กับ​บา‌ลา‌อัม และ​บา‌ลา‌อัม​กราบ‍ทูล​พระ‍องค์​ว่า “ข้า‍พระ‍องค์​จัด​แท่น‍บูชา​เจ็ด​แท่น และ​ได้​ถวาย​โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​บูชา​บน​ทุก​แท่น” 5พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ใส่​ถ้อย‍คำ​ใน​ปาก​ของ​บา‌ลา‌อัม​และ​ตรัส​ว่า “จง​กลับ​ไป​หา​บา‌ลาค แล้ว​จง​พูด​อย่าง​นั้น” 6บา‌ลา‌อัม​จึง​กลับ​ไป​หา​บา‌ลาค และ​เห็น​พระ‍องค์​ทรง​ยืน​อยู่​ข้าง​เครื่อง‍บูชา​ของ​พระ‍องค์ ทั้ง​เจ้า‍นาย​ทุก​คน​ของ​โม‌อับ​ก็​ยืน​อยู่​กับ​พระ‍องค์ 7บา‌ลา‌อัม​กล่าว​กลอน​ภาษิต​ของ​เขา​ว่า

“บา‌ลาค​พา​ข้าพ‌เจ้า​มา​จาก​อา‌รัม

กษัตริย์​ของ​โม‌อับ​พา​ข้าพ‌เจ้า​จาก​ภูเขา​ทาง​ตะ‌วัน‍ออก

มา​เถิด มา​แช่ง‍สาป​ยา‌โคบ​เพื่อ​เรา

มา​เถิด มา​ประ‌ณาม​อิสรา‌เอล

8ข้าพ‌เจ้า​จะ​แช่ง​ผู้​ที่​พระ‍เจ้า​ไม่​ทรง​แช่ง​ได้​อย่าง‍ไร?

ข้าพ‌เจ้า​จะ​ประ‌ณาม​ผู้​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ไม่​ทรง​ประ‌ณาม​ได้​อย่าง‍ไร?

9เพราะ​จาก​ยอด​ผา​ข้าพ‌เจ้า​มอง​เขา

และ​จาก​เนิน‍สูง​ข้าพ‌เจ้า​เห็น​เขา

นี่‍แน่ะ ชน‍ชาติ​หนึ่ง​อยู่​ตาม​ลำ‌พัง

และ​ไม่‍ได้​นับ​ตน‍เอง​รวม​เข้า​กับ​บรร‌ดา​ประ‌ชา‍ชาติ

10ใคร​จะ​นับ​ยา‌โคบ​ที่​มาก​อย่าง​ผง‍คลี​ได้?+

หรือ​คำ‌นวณ​หนึ่ง​ใน​สี่​ของ​อิสรา‌เอล

ขอ​ให้​ข้าพ‌เจ้า​ตาย​เหมือน​อย่าง​การ​ตาย​ของ​ผู้​ชอบ‍ธรรม

และ​ขอ​ให้​บั้น‍ปลาย​ชีวิต​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​เหมือน​ของ​เขา”

11แล้ว​บา‌ลาค​ตรัส​กับ​บา‌ลา‌อัม​ว่า “ท่าน​ทำ​อะไร​กับ​เรา เรา​พา​ท่าน​ให้​มา​แช่ง​พวก​ศัตรู​ของ​เรา แต่​ดู‍ซิ ท่าน​กลับ​อวย‍พร​เขา” 12เขา​จึง​ทูล​ตอบ​ว่า “ข้า‍พระ‍บาท​ต้อง​ระวัง​ที่​จะ​พูด​สิ่ง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ใส่​ลง‍ใน​ปาก​ข้า‍พระ‍บาท​ไม่‍ใช่​หรือ? ”

คำ​ทำ‍นาย​ที่​สอง​ของ​บา‌ลา‌อัม

13บา‌ลาค​ก็​พูด​กับ​เขา​ว่า “เชิญ​ท่าน​ไป​อีก​ที่​หนึ่ง​กับ​เรา​เถิด และ​ท่าน​จะ​เห็น​เขา​จาก​ที่​นั่น​ได้ ท่าน​จะ​เห็น​เพียง​ส่วน​ที่​ใกล้​มาก​ที่​สุด และ​จะ​ไม่​เห็น​คน​ทั้ง‍หมด แล้ว​ท่าน​จง​แช่ง​เขา​ให้​เรา​จาก​ที่​นั่น”

14แล้ว​บา‌ลาค​ก็​พา​บา‌ลา‌อัม​มา​ยัง​นา​ของ​โศ‌ฟิม มา​ถึง​ยอด​ภูเขา​ปิส‌กาห์ และ​ทรง​สร้าง​แท่น‍บูชา​เจ็ด​แท่น และ​ทรง​ถวาย​โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​บูชา​บน​ทุก​แท่น 15บา‌ลา‌อัม​ทูล​บา‌ลาค​ว่า “ขอ​ทรง​ยืน​อยู่​ข้าง​เครื่อง‍บูชา​ของ​ฝ่า‍พระ‍บาท​ที่​นี่​เถิด ขณะ‍ที่​ข้า‍พระ‍บาท​ไป​พบ​พระ‍เจ้า​ตรง​โน้น” 16แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​พบ​กับ​บา‌ลา‌อัม และ​ทรง​ใส่​ถ้อย‍คำ​ใน​ปาก​ของ​เขา ตรัส​ว่า “จง​กลับ​ไป​หา​บา‌ลาค และ​จง​พูด​อย่าง​นั้น” 17บา‌ลา‌อัม​ก็​มา‍หา​บา‌ลาค และ​เห็น​พระ‍องค์​ทรง​ยืน​อยู่​ข้าง​เครื่อง‍บูชา​ของ​พระ‍องค์ ทั้ง​บรร‌ดา​เจ้า‍นาย​ของ​โม‌อับ​ก็​ยืน​อยู่​กับ​พระ‍องค์ บา‌ลาค​จึง​ตรัส​ถาม​บา‌ลา‌อัม​ว่า “พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​อะไร?” 18บา‌ลา‌อัม​ก็​กล่าว​กลอน​ภาษิต​ของ​เขา​ว่า

“บา‌ลาค จง​ลุก‍ขึ้น​และ​คอย​ฟัง

บุตร​ศิป‌โปร์​จง​ฟัง​ข้าพ‌เจ้า

19พระ‍เจ้า​ทรง​ไม่​ใช่​มนุษย์​ที่​จะ​มุสา

และ​ไม่‍ได้​ทรง​เป็น​บุตร​ของ​มนุษย์​ที่​จะ​ต้อง​กลับ‍ใจ

พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ทำ​ตาม​ที่​ตรัส​ไว้​แล้ว​หรือ?

พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ทำ​ให้​สำเร็จ​ตาม​ที่​ทรง​ลั่น‍วาจา​ไว้​แล้ว​หรือ?

20ดู‍สิ ข้าพ‌เจ้า​ได้​รับ‍พระ‍บัญชา​ให้​อวย‍พร

เมื่อ​พระ‍องค์​ทรง​อวย‍พร ข้าพ‌เจ้า​ก็​ไม่​อาจ​เปลี่ยน

21จะ​ไม่‍มี​ความ​ทุกข์​ใน​ยา‌โคบ​ให้​ทรง​เห็น

และ​ใน​อิสรา‌เอล​ไม่​ทรง​พบ​ความ​ลำ‌บาก

พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เขา​สถิต​กับ​เขา

และ​เสียง​โห่‍ร้อง​ถวาย​พร​พระ‍ราชา+ ​อยู่​ท่าม‍กลาง​เขา

22พระ‍เจ้า​ทรง​นำ​พวก‍เขา​ออก​จาก​อียิปต์

ทรง​เป็น​เหมือน​เขา​โค​กระ‌ทิง​เพื่อ​เขา

23ดัง‍นั้น ไม่‍มี​เวท‌มนตร์​ใด​อาจ​กระ‌ทบ​ยา‌โคบ

ไม่‍มี​ของ​ขลัง​ใด​อาจ​ทำ‍ร้าย​อิสรา‌เอล

บัด‍นี้ ยา‌โคบ​และ​อิสรา‌เอล​จะ​ได้​รับ​คำ​บอก​กล่าว

ว่า​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ทำ​สิ่ง‍ใด

24ดู‍สิ ชน‍ชาติ​หนึ่ง​ลุก‍ขึ้น​อย่าง​นาง​สิงห์​ใหญ่

และ​ยืน​ขึ้น​อย่าง​สิงห์​ตัว​ผู้

มัน​ไม่​ยอม​นอน‍ลง​จน‍กว่า​จะ​ได้​กิน​เหยื่อ และ​ดื่ม​เลือด​ของ​สิ่ง​ที่​ถูก​ฆ่า”

25แล้ว​บา‌ลาค​จึง​ตรัส​กับ​บา‌ลา‌อัม​ว่า “อย่า​แช่ง​เขา​ทั้ง​อย่า​อวย‍พร​เขา​เลย” 26แต่​บา‌ลา‌อัม​ทูล​บา‌ลาค​ว่า “ข้า‍พระ‍บาท​ทูล​ฝ่า‍พระ‍บาท​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า ‘ทุก‍สิ่ง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​นั้น ข้า‍พระ‍บาท​ต้อง​ทำ​ตาม?’ ” 27บา‌ลาค​จึง​ตรัส​กับ​บา‌ลา‌อัม​ว่า “มา​เถิด​เรา​จะ​พา​ท่าน​ไป​อีก​ที่​หนึ่ง บาง‍ที​พระ‍เจ้า​จะ​ทรง​ให้​ท่าน​แช่ง​เขา​เพื่อ​ข้าพ‌เจ้า​จาก​ที่​นั่น” 28บา‌ลาค​จึง​พา​บา‌ลา‌อัม​ไป​ที่​ยอด‍เขา​เป‌โอร์​ซึ่ง​มอง​ลง‍มา​เห็น​ทะเล‍ทราย 29แล้ว​บา‌ลา‌อัม​ทูล​บา‌ลาค​ว่า “ขอ​ทรง​สร้าง​แท่น‍บูชา​เจ็ด​แท่น​ให้​ข้า‍พระ‍บาท​ที่​นี่ ทั้ง​ทรง​จัด​โค‍ผู้​เจ็ด​ตัว และ​แกะ‍ผู้​เจ็ด​ตัว​ให้​ข้า‍พระ‍บาท” 30บา‌ลาค​ก็​ทำ​ตาม​ที่​บา‌ลา‌อัม​บอก และ​ทรง​เอา​โค‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​และ​แกะ‍ผู้​ตัว‍หนึ่ง​ถวาย‍บูชา​บน​แท่น​แต่​ละ​แท่น

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index