Vyhľadávací formulár

กันดารวิถี 3

บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน

(ลนต.10:1-7)

1ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​ชาติ‍พันธุ์​ของ​อา‌โรน​และ​โม‌เสส ใน​ช่วง‍เวลา​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​บน​ภูเขา​ซี‌นาย 2ชื่อ​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​อา‌โรน​คือ นา‌ดับ​บุตร‍หัว‍ปี อา‌บี‌ฮู เอ‌เล‌อา‌ซาร์ และ​อิ‌ธา‌มาร์+ 3เหล่า‍นี้​เป็น​ชื่อ​ของ​บรร‌ดา​บุตร​ของ​อา‌โรน​ที่​ได้​รับ​การ​เจิม​ให้​เป็น​ปุ‌โร‌หิต ซึ่ง​เป็น​ผู้​ที่​ท่าน​สถาปนา​ไว้​ให้​ทำ​หน้า‍ที่​ปุ‌โร‌หิต 4แต่​นา‌ดับ​และ​อา‌บี‌ฮู​ตาย​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍ยาห์‌เวห์+ เมื่อ​เขา​ทั้ง‍สอง​เอา​ไฟ​ที่​ต้อง‍ห้าม​มา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์ ที่​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ซี‌นาย เขา​ทั้ง‍สอง​ต่าง​ก็​ไม่‍มี​บุตร ดัง‍นั้น​เอ‌เล‌อา‌ซาร์​และ​อิ‌ธา‌มาร์​จึง​ทำ​หน้า‍ที่​ปุ‌โร‌หิต​ใน​ความ​ดู‍แล​ของ​อา‌โรน​บิดา​ของ​เขา

หน้า‍ที่​ของ​คน​เลวี

5พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 6“จง​นำ​เผ่า​เลวี​เข้า‍มา​ใกล้​และ​ตั้ง​พวก‍เขา​ไว้​ต่อ‍หน้า​อา‌โรน​ปุ‌โร‌หิต​และ​ให้​พวก‍เขา​เป็น​ผู้​ช่วย​อา‌โรน 7เขา‍ทั้ง‍หลาย​จะ​ปฏิ‌บัติ​งาน​แทน​อา‌โรน และ​แทน​ชุม‌นุม‍ชน​ทั้ง‍หมด​ที่​หน้า​เต็นท์‍นัด‍พบ ขณะ​ทำ‍งาน‍รับ‍ใช้​ที่​พลับ‌พลา 8เขา​จะ​ดู‍แล​เครื่อง‍ใช้​ทุก‍อย่าง​ของ​เต็นท์‍นัด‍พบ และ​ปฏิ‌บัติ​หน้า‍ที่​แทน​คน​อิสรา‌เอล ขณะ​ทำ​งาน​รับ‍ใช้​ที่​พลับ‌พลา 9จง​มอบ​คน​เลวี​ไว้​กับ​อา‌โรน​และ​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เขา จง​เอา​คน​เลวี​จาก​คน​อิสรา‌เอล​มา​มอบ​ให้​แก่​อา‌โรน​อย่าง​สิ้น‍เชิง 10เจ้า​จง​แต่ง‍ตั้ง​อา‌โรน​และ​บุตร​ทั้ง‍หลาย​ของ​เขา​ให้​ปฏิ‌บัติ​งาน​ใน​ตำ‌แหน่ง​ปุ‌โร‌หิต แต่​คน​อื่น​ที่​เข้า‍มา​ใกล้​จะ​ต้อง​ถูก​ลง‍โทษ​ถึง​ตาย”

11และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 12“นี่‍แน่ะ เรา​เอง​ได้​เลือก​คน​เลวี​จาก​ท่าม‍กลาง​คน​อิสรา‌เอล​แทน​บรร‌ดา​บุตร​หัว‍ปี​ของ​คน​อิสรา‌เอล​ที่​คลอด​จาก​ครรภ์​มารดา คน​เลวี​จึง​เป็น​ของ​เรา 13เพราะ​ลูก‍หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​เป็น​ของ​เรา ใน​วัน‍ที่​เรา​ประ‌หาร​ลูก‍หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ใน​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​นั้น เรา​ได้​แยก​ลูก‍หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ใน​อิสรา‌เอล ทั้ง​ของ​คน​และ​สัตว์​ไว้​เป็น​ของ​เรา+ เหล่า‍นี้​เป็น​ของ​เรา เรา​คือ​ยาห์‌เวห์”

การ​ทำ​สำ‌มะโน‌ครัว​คน​เลวี

14พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ที่​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ซี‌นาย​ว่า 15“จง​นับ​พงศ์‍พันธุ์​เลวี​ตาม​สกุล​และ​ตาม​ตระ‌กูล ให้​นับ​ผู้‍ชาย​ทุก​คน​ที่​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น​ไป” 16โม‌เสส​จึง​นับ​พวก‍เขา​ตาม​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ ตาม​ที่​พระ‍องค์​ทรง​บัญชา 17ต่อ‍ไป‍นี้​เป็น​ชื่อ​บุตร‍ชาย​ทั้ง‍หลาย​ของ​เลวี​คือ เกอร์‌โชน โค‌ฮาท และ​เม‌รา‌รี 18และ​ชื่อ​บุตร​ของ​เกอร์‌โชน​ตาม​ตระ‌กูล​คือ ลิบ‌นี และ​ชิ‌เม‌อี 19บุตร​ของ​โค‌ฮาท​ตาม​ตระ‌กูล​คือ อัม‌ราม อิส‌ฮาร์ เฮ‌โบรน และ​อุส‌ซี‌เอล 20และ​บุตร​ของ​เม‌รา‌รี​ตาม​ตระ‌กูล​คือ มา‌ลี และ​มู‌ชี เหล่า‍นี้​เป็น​ตระ‌กูล​คน​เลวี ตาม​สกุล​ของ​เขา

21วงศ์​เกอร์‌โชน​มี​ตระ‌กูล​ลิบ‌นี และ​ตระ‌กูล​ชิ‌เม‌อี คน​เหล่า‍นี้​เป็น​ตระ‌กูล​เกอร์‌โชน 22จำ‌นวน​คน​ทั้ง‍หลาย​คือ​จำ‌นวน​ผู้‍ชาย​ทั้ง‍หมด​ที่​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น​ไป​คือ 7,500 คน 23ตระ‌กูล​ทั้ง‍หลาย​ของ​เกอร์‌โชน​นั้น​ให้​ตั้ง‍ค่าย‍พัก​อยู่​ข้าง‍หลัง​พลับ‌พลา​คือ​ด้าน‍ตะ‌วัน‍ตก 24มี​เอ‌ลี‌ยา‌สาฟ​บุตร​ลา‌เอล​เป็น​ผู้‍นำ​สกุล​เกอร์‌โชน 25งาน​ของ​วงศ์‍วาน​เกอร์‌โชน​ใน​เต็นท์‍นัด‍พบ มี​งาน​พลับ‌พลา งาน​เต็นท์​พร้อม​กับ​เครื่อง‍คลุม‍เต็นท์ และ​ม่าน​ประตู​เต็นท์‍นัด‍พบ 26ม่าน​บัง‍ลาน​และ​ม่าน​ประตู​ลาน ซึ่ง​อยู่​รอบ​พลับ‌พลา​และ​รอบ​แท่น‍บูชา​รวม​ทั้ง​เชือก‍โยง รวม​ทั้ง​งาน​รับ‍ใช้​ทุก‍อย่าง​ที่​เกี่ยว‍กับ​ส่วน​นี้

27วงศ์​โค‌ฮาท​มี​ตระ‌กูล​อัม‌ราม ตระ‌กูล​อิส‌ฮาร์ ตระ‌กูล​เฮ‌โบรน และ​ตระ‌กูล​อุส‌ซี‌เอล คน​เหล่า‍นี้​เป็น​ตระ‌กูล​โค‌ฮาท 28จำ‌นวน​ผู้‍ชาย​ทั้ง‍หมด​ที่​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น​ไป​คือ 8,600 คน เป็น​ผู้​ปฏิ‌บัติ​งาน​ที่​สถาน‍นมัส‌การ 29บรร‌ดา​ตระ‌กูล​ของ​วงศ์‍วาน​โค‌ฮาท​จะ​ตั้ง‍ค่าย‍พัก​อยู่​ทาง​ด้าน‍ใต้​ของ​พลับ‌พลา 30มี​เอ‌ลี‌ซา‌ฟาน​บุตร‍ชาย​อุส‌ซี‌เอล​เป็น​ผู้‍นำ​ของ​สกุล​ทั้ง‍หลาย​ใน​ตระ‌กูล​ของ​โค‌ฮาท 31งาน​ของ​พวก‍เขา​คือ​ดู‍แล​หีบ โต๊ะ คัน‍ประ‌ทีป แท่น‍บูชา​ทั้ง‍สอง พวก​เครื่อง‍ใช้​ของ​สถาน‍นมัส‌การ​ซึ่ง​พวก‍เขา​ใช้​ใน​การ​ปรน‌นิ‌บัติ และ​ม่าน รวม​ทั้ง​งาน‍รับ‍ใช้​ทุก‍อย่าง​ที่​เกี่ยว‍กับ​ส่วน​นี้ 32เอ‌เล‌อา‌ซาร์​บุตร​ของ​ปุ‌โร‌หิต​อา‌โรน​เป็น​ผู้‍นำ​สูง‍สุด​อยู่​เหนือ​บรร‌ดา​ผู้‍นำ​ของ​คน​เลวี​และ​เป็น​ผู้‍กำ‍กับ​การ​ปฏิ‌บัติ​งาน​ใน​สถาน‍นมัส‌การ

33วงศ์​เม‌รา‌รี​มี​ตระ‌กูล​มา‌ลี และ​ตระ‌กูล​มู‌ชี คน​เหล่า‍นี้​เป็น​ตระ‌กูล​เม‌รา‌รี 34จำ‌นวน​คน​ทั้ง‍หลาย คือ​จำ‌นวน​ผู้‍ชาย​ทั้ง‍หมด​ที่​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น‍ไป​คือ 6,200 คน 35มี​ศุ‌รี‌เอล​บุตร​อา‌บี‌ฮา‌อิล​เป็น​ผู้‍นำ​ของ​สกุล​ทั้ง‍หลาย​ใน​ตระ‌กูล​ของ​เม‌รา‌รี พวก‍เขา​จะ​ตั้ง‍ค่าย‍พัก​อยู่​ด้าน‍เหนือ​ของ​พลับ‌พลา 36งาน​ที่​กำ‌หนด​ให้​แก่​วงศ์‍วาน​ของ​เม‌รา‌รี​คือ​งาน​ดู‍แล​ไม้‍กรอบ​ของ​พลับ‌พลา ไม้‍กลอน ไม้‍เสา ฐาน‍รอง​และ​ส่วน​ประ‌กอบ​ทั้ง‍หลาย รวม​ทั้ง​งาน‍รับ‍ใช้​ทุก‍อย่าง​ที่​เกี่ยว‍กับ​ส่วน​นี้ 37และ​พวก​เสา​รอบ​ลาน​พร้อม​กับ​ฐาน‍รอง หลัก‍หมุด​และ​เชือก‍โยง

38ส่วน​พวก​ที่​จะ​ตั้ง‍ค่าย‍พัก​อยู่​หน้า​พลับ‌พลา​ทาง​ด้าน‍ตะ‌วัน‍ออก​ตรง‍หน้า​เต็นท์‍นัด‍พบ​ด้าน​ที่​ดวง‍อา‌ทิตย์​ขึ้น​นั้น มี​โม‌เสส​และ​อา‌โรน​กับ​บรร‌ดา​บุตร‍หลาน​ของ​อา‌โรน พวก‍เขา​ปฏิ‌บัติ​งาน​ภาย‍ใน​สถาน‍นมัส‌การ​และ​งาน​ทั้ง‍หลาย​ที่​ทำ​แทน​คน​อิสรา‌เอล ส่วน​คน​อื่น​ที่​เข้า‍มา​ใกล้​จะ​ต้อง​ถูก​ลง‍โทษ​ถึง​ตาย 39คน​ที่​ถูก​นับ​เข้า​ไป​ใน​พวก​เลวี ซึ่ง​โม‌เสส​และ​อา‌โรน​นับ​ตาม​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตาม​ตระ‌กูล​ของ​เขา คือ​ผู้‍ชาย​ทั้ง‍หมด​ที่​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น​ไป​มี 22,000 คน

การ​ไถ่​บุตร​หัว‍ปี

40และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​นับ​บุตร‍ชาย​หัว‍ปี​ของ​คน​อิสรา‌เอล​ที่​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น​ไป จง​จด​จำ‌นวน​ราย‍ชื่อ​ไว้ 41เรา​คือ​ยาห์‌เวห์ เจ้า​จง​กัน​พวก​เลวี​ไว้​ให้​เรา เพื่อ​แทน​บุตร​หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ของ​คน​อิสรา‌เอล และ​ให้​สัตว์​ทั้ง‍หลาย​ของ​คน​เลวี​แทน​สัตว์​หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ของ​คน​อิสรา‌เอล” 42ดัง‍นั้น​โม‌เสส​จึง​นับ​บุตร​หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ของ​คน​อิสรา‌เอล ตาม​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส‍สั่ง​ท่าน 43บุตร‍ชาย​หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ตาม​จำ‌นวน​ราย‍ชื่อ​ที่​นับ​ได้ ซึ่ง​มี​อายุ​ตั้ง‍แต่​หนึ่ง​เดือน​ขึ้น​ไป​มี 22,273 คน

44แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า 45“จง​เอา​คน​เลวี​แทน​บุตร​หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ของ​คน​อิสรา‌เอล และ​เอา​สัตว์​ของ​คน​เลวี​แทน​สัตว์​ของ​พวก‍เขา คน​เลวี​จะ​เป็น​ของ​เรา เรา​คือ​ยาห์‌เวห์ 46ส่วน​ค่า‍ไถ่​บุตร‍หัว‍ปี​ของ​คน​อิสรา‌เอล​จำ‌นวน 273 คน ที่​เกิน​จาก​จำ‌นวน​ผู้‍ชาย​คน​เลวี​นั้น 47เจ้า​จง​เก็บ​เงิน​คน​ละ​ห้า​เช‌เขล ตาม​เช‌เขล​ของ​สถาน‍นมัส‌การ (หนึ่ง​เช‌เขล​หนัก​ประ‌มาณ 12 กรัม)+ 48แล้ว​จง​มอบ​เงิน​ค่า‍ไถ่​ของ​คน​ที่​เกิน​จำ‌นวน​เหล่า‍นั้น​ให้​แก่​อา‌โรน​และ​ลูกๆ ของ​เขา” 49โม‌เสส​จึง​เก็บ​เงิน​ค่า‍ไถ่​จาก​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​เกิน​จาก​จำ‌นวน​ที่​คน​เลวี​ไถ่​ได้ 50โดย​เก็บ​จาก​บุตร​หัว‍ปี​ของ​คน​อิสรา‌เอล​เป็น​เงิน 1,365 เช‌เขล+ ตาม​เช‌เขล​ของ​สถาน‍นมัส‌การ 51แล้ว​โม‌เสส​ก็​ให้​เงิน​ค่า‍ไถ่​แก่​อา‌โรน​และ​บุตร​ของ​ท่าน​ตาม​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ ตาม​ที่​พระ‍องค์​ทรง​บัญชา​โม‌เสส​ไว้

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index