Vyhľadávací formulár

กันดารวิถี int

บท‍นำ

พระ‍ธรรม​กัน‌ดาร‍วิถี​กล่าว‍ถึง​เรื่อง‍ราว​ของ​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ใน​ช่วง‍เวลา​เกือบ​สี่‍สิบ​ปี นับ‍ตั้ง‍แต่​เดิน‍ทาง​ออก​จาก​ภูเขา​ซี‌นาย​จน​มา​ถึง​ชาย‍แดน​ฝั่ง​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​แผ่น‍ดิน​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​สัญญา​จะ​ประ‌ทาน​แก่​พวก‍เขา ชื่อ​หนัง‌สือ​บ่ง‍บอก​ถึง​เหตุ‍การณ์​โดด‍เด่น​ของ​เรื่อง คือ​การ​ที่​โม‌เสส​ทำ​สำ‌มะโน‍ประ‌ชา‍กร​อิสรา‌เอล​ที่​ภูเขา​ซี‌นาย​ก่อน​เดิน‍ทาง​ต่อ‍ไป และ​ต่อ‍มา​อีก​ชั่ว‍อายุ​หนึ่ง โม‌เสส​ได้​ทำ​การ​สำรวจ​ประ‌ชา‍กร​อีก‍ครั้ง‍หนึ่ง​ใน​แผ่น‍ดิน​โม‌อับ ฟาก​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน ใน​ช่วง‍เวลา​ระหว่าง​การ​สำรวจ​สำ‌มะโน‍ประ‌ชา‍กร​ครั้ง‍แรก​กับ​ครั้ง‍ที่​สอง​นั้น คน​อิสรา‌เอล​ได้​เดิน‍ทาง​ไป​ยัง​คา‌เดช‌บาร‌เนีย​ชาย‍แดน​ตอน‍ใต้​ของ​คา‌นา‌อัน แต่​ไม่​สามารถ​เข้า​ยึด‍ครอง​แผ่น‍ดิน​แห่ง​พระ‍สัญญา​จาก​จุด​นั้น​ได้ หลัง‍จาก​ใช้​เวลา​หลาย​ปี​ใน​พื้น‍ที่​นั้น พวก‍เขา​ก็​เดิน‍ทาง​มา​ถึง​ดิน‍แดน​ฝั่ง​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ซึ่ง​ประ‌ชา‍ชน​บาง‍ส่วน​ได้​ตั้ง​รก‍ราก และ​พวก​ที่​เหลือ​ก็​เตรียม‍ตัว​จะ​ข้าม​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ไป​ยัง​คา‌นา‌อัน

พระ‍ธรรม​กัน‌ดาร‍วิถี​เป็น​เรื่อง‍ราว​ของ​ประ‌ชา‍ชน​ที่​มัก​จะ​ท้อ‍ใจ​และ​หวาด‍กลัว​เมื่อ​ต้อง​เผชิญ​หน้า​กับ​ความ​ยาก​ลำ‌บาก พวก‍เขา​กบฏ​ต่อ​พระ‍เจ้า​และ​ต่อ​โม‌เสส​ผู้​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ตั้ง​ไว้​ให้​นำ​พวก‍เขา นอก‍จาก‍นั้น​ยัง​เป็น​เรื่อง‍ราว​ของ​ความ​รัก​ความ​ห่วง‍หา‍อาทร​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​มี​ต่อ​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์ แม้‍ว่า​พวก‍เขา​จะ​อ่อน‌แอ​และ​ไม่​เชื่อ‍ฟัง รวม​ทั้ง​เป็น​เรื่อง‍ราว​ของ​ความ​รัก​และ​การ​อุทิศ​ตน​ของ​โม‌เสส​ต่อ​พระ‍เจ้า​และ​ต่อ​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์

โครง‍ร่าง​ของ​เนื้อ‍หา

1. คน​อิสรา‌เอล​เตรียม​เดิน‍ทาง​ออก​จาก​ภูเขา​ซี‌นาย (1:1-9:23)

- การ​สำรวจ​ประ‌ชา‍กร​ครั้ง‍แรก (1:1-4:49)

- กฎ‍เกณฑ์​และ​ข้อ​บัง‍คับ​ต่างๆ (5:1-8:26)

- การ​ฉลอง​ปัส‌กา​ครั้ง‍ที่​สอง (9:1-23)

2. การ​เดิน‍ทาง​จาก​ภูเขา​ซี‌นาย​ถึง​แผ่น‍ดิน​โม‌อับ (10:1-21:35)

3. เหตุ‍การณ์​ต่างๆ ใน​โม‌อับ (22:1-32:42)

4. สรุป​การ​เดิน‍ทาง​จาก​อียิปต์​ถึง​โม‌อับ (33:1-49)

5. คำ‍สั่ง​ก่อน​ข้าม​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน (33:50-36:13)

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index