Vyhľadávací formulár

ʻEkisotosi 29:18

18Pea te ke tutu ʻae sipitangata kotoa pē ʻi he funga feilaulauʻanga: ko e feilaulau tutu ia kia Sihova: ko e meʻa namu kakala ia, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.