Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

Jazyk: Shqip: Geg

Informácia o verzii

Ky botim vjen si një përkthim i Psalmeve nga Konstandin Kristoforidhi në Gegërisht botuar në 1872. Përgatitja për botim është kryer nga Xhevat Lloshi dhe është botuar nga Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë.


This publication is a translation of the Psalms translated by Konstandin Kristoforidhi into Albanian Geg and published in 1872. Xhevat Lloshi prepared the publication which was published by the Interconfessional Bible Society of Albania.

Informácie o autorských právach

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë