Wængonguï nänö Apæ̈negaïnö

Jazyk: Waorani

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.