Yigisǝ nwi mǝkee mǝfimǝ maŋ Ghaŋ Veŋoo

Jazyk: Vengo

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1993, Wycliffe Bible Translators