Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

Jazyk: Puquina

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.