Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Jazyk: Ελληνικά

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.