Kura Aləkawalə ŋga Əntaŋfə

Jazyk: Gude

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

©1999 Wycliffe Bible Translators