Wipi Yɨt God ma Yɨna Sisɨl Yɨna Peba

Jazyk: Wipi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach