Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Jazyk: Ελληνιστική

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.