Gbaya Bible

Jazyk: Northwest Gbaya

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach