ฉบับอักษรโรมันโบราณ

Jazyk: Iu Mien

Informácia o verzii

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Informácie o autorských právach

© 2007 Thailand Bible Society