No vayo a Testamento

Jazyk: Ivatan

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.