Hră Ơi Adai Pơhiăp

Jazyk: Jarai

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© United Bible Societies, 2016