Tawúratɩ na Injiila dɛ́ɛ fɔɔlɩ́nɩ

Jazyk: Tem

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.