Mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ Jɔnja Mbon

Jazyk: Kako

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators 1999