Rut yot Mark kán Miti Papia

Jazyk: Nukna

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.