Na-kel-gati-an Veveu — Nasoruan siGot len nasoruan ta Uluveu

Jazyk: Maskelynes

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach