Ugud apudyus = Ti baro tulag

Jazyk: Limos Kalinga

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach