God riiti maji kepi

Jazyk: Kwoma

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1974, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.