Kitab Injil

Jazyk: Kalagan

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.