Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Jazyk: Kimré

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.