Tar le Lubba ke tar Kabba

Jazyk: Kaba

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.