Godiha̱ Ta̱ Bolofe̱i̱

Jazyk: Konai

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.