Ladakhi

Jazyk: Ladakhi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Wycliffe Bible Translators, Inc.