Yɔɔ́sɔɔ́sɔ yí Bumbénú (Cameroun)

Jazyk: Nomaande

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, 2008