Lad hur Si Liq Phu Awg Suhx

Jazyk: Lahu Shi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.