Sahou ta Kindrei

Jazyk: Nyindrou

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.